KØBSAFTALE

Hvis du selv har fundet en køber, kan vi hjælpe dig med at få afsluttet dit selvsalg.

  • Vi indhenter alle relevante dokumenter i handlen, så du som sælger bliver stillet bedst muligt iht. gældende lovgivning.
  • Vi laver købsaftalen, skødet og refusionsopgørelsen for dig.
  • Korrespondancen imellem købers rådgiver og pengeinstitutterne sørger vi for.
  • Vi er med dig hele vejen og naturligvis med juridisk rådgivning fra Mette Kjølby, cand. jur.

Salæret for bistand til selvsalg uden om ejendomsmægler er kun 12.500,00 inkl. moms. Tinglysningsafgiften kommer oven i og beregnes med 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100 kroner) samt et fast gebyr til retten på kroner 1.850,00. Typisk betaler sælger for selvsalget og køber betaler for tinglysningsafgiften.