Købsaftale - Alt hvad du skal vide

For at få handlen på plads ved et boligkøb- eller salg, er det væsentligt at der udarbejdes en juridisk bindende aftale i form af en købsaftale samt indhentes alle ejendommens relevante dokumenter. Købsaftalen og handlens dokumenter sikrer nemlig at du som sælger bliver fritaget for de fejl og mangler, som du ved hjælp af de rigtige dokumenter kan fraskrive dig.

Hvis du omvendt er boligkøber, er det vigtigt, at du får en jurist til at foretage en grundig gennemgang af alle handlens bilag, herunder købsaftalen, så du er sikret, at der ikke gemmer sig ubehagelige overraskelser. Sørg derfor altid for, at der er et rådgiverforbehold indskrevet i købsaftalen før du skriver under, så din juridiske rådgiver kan annullere handlen, hvis er der forhold, som gør, at du evt. bør undlade at købe ejendommen eller købe den under andre vilkår.

HVORDAN SER EN KØBSAFTALE UD?

En købsaftale er en juridisk skriftlig aftale, som køber og sælger indgår forud for en ejendomshandel. Der er ikke nogen formelle krav ift. hvordan en købsaftale skal se ud eller udformes. Derfor kan en købsaftale se ud på mange forskellige måder.

Som oftest udarbejdes købsaftalen af sælgers ejendomsmægler eller juridiske rådgiver. Er der tale om en privat bolighandel, hvor der ikke er en ejendomsmægler indblandet i salget, skal køber og sælger selv sørge for at få udarbejdet købsaftalen. Det er væsentligt – for både køber og sælger – at købsaftalen udarbejdes juridisk korrekt. Det anbefales derfor altid at få en jurist eller boligjuridiske rådgiver til hjælpe med udarbejdelsen af købsaftalen.

HVAD SKAL EN KØBSAFTALE INDEHOLDE?

En købsaftale, eller slutseddel som aftalen tidligere blev kaldt, er et af de vigtigste dokumenter, hvis ikke dét vigtigste, i en ejendomshandel. Her bør alle handlens væsentligste vilkår fremgå. 

Det er forskelligt fra købsaftale til købsaftale, hvad der fremgår heri, men der er dog en række standardvilkår, som altid bør fremgå. 

Det bør eksempelvis altid fremgå af købsaftalen, hvad der er aftalt af pris for ejendommen og hvornår ejendommen overdrages til køber. 

Derudover bør købsaftalen altid indeholde oplysninger fra andre dokumenter, som i forbindelse med ejendomshandlen, er blevet indhentet. Det værende bl.a. tilstandsrapport, brugsrettigheder, servitutter, offentlig vurdering af ejendommen og lignende. 

Endelig bør oplysninger om handelsomkostninger, frister, forsikring samt oplysninger omkring tilstandsrapport, ejerskifteforsikring mv. ligeledes fremgå i købsaftalen. 

En købsaftale er med andre ord et omfattende dokument, som indeholder en lang række forskellige vilkår og oplysninger. Det kan være svært, uanset om man er boligkøber- eller sælger, at sætte sig ind i alle forholdene. Derfor bør man altid søge bistand hos en jurist eller juridisk rådgiver, for at sikre, at alt er, som det skal være, og så man kan spørge ind til forhold, man er i tvivl om.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

UVILDIG RÅDGIVNING

Kjølby Juristen yder 100 % uvildig køberrådgivning

PROFESSIONEL HJÆLP

Vi har ekspertisen, og vi hjælper dig til at få et overblik, når du skal vælge den ejerskifteforsikring der er bedst for dig og din kommende bolig.

DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE

Vi mener det, når vi siger, at det ikke koster noget at spørge. Du skal blot ringe eller skrive til os.

ER EN KØBSAFTALE BINDENDE?

En købsaftale er bindende, idet den underskrives af både sælger og køber. Dog har køber 6 dages fortrydelsesret fra tidspunktet, hvor køber blev gjort bekendt med sælgers underskrift. I denne periode kan køber trække sig fra købet. Vælger man som køber at gøre brug af denne fortrydelsesret, koster det dog 1% af købesummen, som man skal betale til sælger.

Man har dog mulighed for at indskrive et juridisk rådgiverforbehold i købsaftalen, som gør det muligt for køber at træde ud af handlen, hvis dennes juridiske rådgiver finder forhold i købsaftalen, som gør, at køber ønsker at træde ud af handlen. I det tilfælde skal køber ikke betale 1% af købesummen til sælger.

Man bør ligeledes vælge at indskrive et bankforbehold i købsaftalen. Et bankforbehold betyder, at køber ikke er bundet af sin underskrift, hvis ikke der kan opnås sædvanlig finansiering fra banken eller realkreditinstituttet til at købe ejendommen. Her skal køber ligeledes ikke betale 1% af købesummen til sælger.

Juridisk rådgiver- og bankforbehold er standard i de fleste købsaftaler, men undersøg alligevel altid, om forbeholdene fremgår i din købsaftale, før du underskriver.

BETINGET KØBSAFTALE

I nogle tilfælde anvendes en såkaldt betinget købsaftale. En betinget købsaftale, er typisk en aftale, hvor handlen er betinget af at køber sælger sin nuværende bolig. 

Aftalen er således kun bindende, hvis køber får solgt sin bolig inden for den aftale periode. 

De øvrige forhold i en betinget købsaftale er typisk lig en almindelig købsaftale.

PROFESSIONEL GENNEMGANG AF KØBSAFTALE

Uanset om du er boligkøber- eller sælger eller om du handler uden om ejendomsmægler eller ej, har du mulighed for at få Kjølby Juristen til at stå for alt, hvad der vedrører din bolighandel, så du kan føle dig tryg velvidende, at alt forløber juridisk korrekt.

Kjølby Juristen indhenter alle handlens bilag og sørger for at udarbejde både købsaftaleskøde, refusionsopgørelse mm. og tager sig ydermere af al korrespondance mellem handlens parter, dvs. bank, juridiske rådgiver mm. 

Du får med andre ord en fuld pakkeløsning, hvor der bliver sørget for det hele. Dermed er du sikret, at der ikke dukker ubehagelige overraskelser op i forbindelse med din bolighandel, og at købsaftalen indeholder de forbehold, der er vigtige for lige netop dig.

Kjølby Juristen sørger for, at du har overblikket i din bolighandel, og du kan altid spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller gerne vil have uddybet.