Dødsboer

Når en man holder af, eller en anden nærtstående, går bort, kan det for mange være vanskeligt at overskue den forestående dødsbobehandling. 

Et dødsbo er en betegnelse for en afdød persons formue og ejendele, og opstår når boet er udleveret fra Skifteretten. Først når SKAT og Skifteretten har godkendt boopgørelsen, kan arven fordeles blandt de efterladte. Derfor er det vigtigt, at boopgørelsen udfyldes juridisk korrekt.

BOOPGØRELSE OG ÅBNINGSSTATUS

Som navnet antyder, er en boopgørelse en opgørelse over den afdødes dødsbo, dvs. hvad der evt. efterlades af arv til arvingerne. Før arvingerne kan modtage deres arv, skal dødsboet behandles. Her skal alle værdier og ejendele angives og det skal undersøges om der er gæld i dødsboet. Endelig skal der også betales boafgift, som er en afgift der betales til staten, såfremt man arver mere end 308.000 kr. (2021 – niveau) Dette gælder dog ikke, hvis man arver sin ægtefælle.

Boopgørelsen skal desuden indeholde en oversigt over afdødes aktiver, dvs. kontanter, ejendom, bil, smykker og andre værdigenstande samt en oversigt over eventuel gæld, som fx kontogæld, bankgæld mm. En sådanne oversigt kaldes også for en åbningsstatus. Den samlede værdi, når afdødes aktiver og gæld er beregnet, er det beløb, man udregner boafgiften ud fra. 

Boopgørelsen skal desuden også indeholde en oversigt over hvordan afdødes arv skal fordeles, hvem der er arvinger og hvorvidt afdøde havde oprettet et testamente

Der er med andre ord mange forhold, man skal holde styr på, i forbindelse med udarbejdningen af en boopgørelse. Udfyldes boopgørelsen ikke korrekt eller ikke i tide, kan man risikere, at Skifteretten ikke godkender den og i værste fald pålægger boet en bobestyrer. Det anbefales derfor, at man får hjælp af en advokat eller jurist, til at udarbejde boopgørelsen.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

UVILDIG RÅDGIVNING

Kjølby Juristen yder 100 % uvildig køberrådgivning

PROFESSIONEL HJÆLP

Vi har ekspertisen, og vi hjælper dig til at få et overblik, når du skal vælge den ejerskifteforsikring der er bedst for dig og din kommende bolig.

DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE

Vi mener det, når vi siger, at det ikke koster noget at spørge. Du skal blot ringe eller skrive til os.

JURIDISK HJÆLP TIL BOOPGØRELSE

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi professionel juridisk hjælp til udarbejdelse af boopgørelse. Vi yder bistand til alle de forhold, der er forbundet med udarbejdelsen af boopgørelsen, herunder udfyldelse af dokumenter, overholdelse af frister, afregning af boafgift, dødsboskat mm. og besvarer naturligvis alle de spørgsmål du eller I måtte have i forbindelse med dødsboet. 

I er altid meget velkommen til at kontakte os, for et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp til jeres boopgørelse. 

FORSKELLIGE SKIFTEFORMER AF DØDSBOER

Behandlingen af et dødsbo kan ske på flere forskellige måder. Den mest anvendte er privat skifte, hvor arvingerne selv står for behandlingen af dødsboet. Typisk foregår behandlingen dog med bistand fra en advokat eller jurist. 

Man kan også vælge, at en bobestyrer skal stå for at behandle dødsboet. En bobestyrer er en person, som udpeges af Skifteretten og som tager sig af alt det praktiske i forbindelse med behandlingen af dødsboet. 

Der findes også andre skifteformer som fx boudlæg, forenklet privat skifte og udlæg til ægtefælle.

Skifteretten har mulighed for at yde vejledning omkring, hvilken skifteform der er den rigtige for jer. 

Vi vil altid anbefale, at I tager kontakt til en jurist, så I kan få ordentligt rådgivning om, hvilken skifteform, der passer bedst til jer. Det skal være en skifteform, som både er bedst her og nu, men også på længere sigt. 

Hos Kjølby Juristen har vi ekspertisen og I er altid velkommen til at kontakte os, for en gratis og uforpligtende samtale om jeres sag. 

BETALING AF BEGRAVELSESOMKOSTNINGER

Begravelsesomkostninger er et fortrinsberettiget krav i dødsboer og er således det første, der bliver betalt. 

Hvis der ikke er penge i boet, er det dog den der har bestilt begravelsen, der hæfter for omkostninger. 

INSOLVENT DØDSBO

I tilfælde af at der er større gæld end formue i dødsboet, betegnes dødsboet som insolvent. Det kan fx være, at dødsboet bl.a. består af en ejendom, som der er større gæld i, end ejendommen er værd. Er det tilfældet, behandles dødsboet på samme måde som et konkursbo. 

Her er der fokus på, at kreditorerne skal have mest muligt ud af boet. Et sådan bo bliver altid behandlet som et bobestyrerbo.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM DØDSBO

Et insolvent dødsbo, er et bo, hvor passiverne overstiger aktiverne. 

En boopgørelse er en opgørelse over afdødes dødsbo, dvs. hvad der efterlades til arvingerne.

En åbningsstatus er en oversigt over afdødes aktiver og passiver, dvs. afdødes formue og eventuelle gæld pr. dødsdagen.