Overblik

Har du lige mistet?

 Når en person går bort, orienteres skifteretten automatisk. Du behøver derfor ikke rette henvendelse til skifteretten selv, idet anmelderen vil blive kontaktet af skifteretten direkte via e-boks.  

Anmelderen er den kontaktperson, som bedemanden har indberettet til skifteretten. Anmelderen er således typisk den person, der har bestilt begravelsen af afdøde.

Boets kontaktperson

Boets kontaktperson vil blive bedt om at bestille en tid til et telefonmøde – og typisk først til 14 dage efter dødsfaldet.

Dette skyldes, at skifteretten i den mellemliggende periode fra dødsfaldet til telefonmødet har modtaget oplysninger fra kreditorer og banker, og dermed bedst muligt kan vurdere hvilken skifteform, der tilrådes.

Du kan med fordel tage kontakt til Kjølby Juristen, der kan vejlede dig inden mødet.

Vi ved, hvad telefonmødet med skifteretten vil omhandle og kan klæde dig godt på.

Vi kan endvidere ud fra dine oplysninger vurdere, hvilken skifteform, der anbefales – og om du har brug for juridisk bistand eller ej.

Vi anbefaler ikke juridisk bistand, hvis vi ikke mener, at det er nødvendigt. Nogle boer er mere overskuelige end andre.

En telefonsamtale med Mette Kjølby er ganske gratis og uforpligtende og kan bestilles via formularen her på siden.

Hvor meget skal man betale til skifteretten?

Når en person går bort, skal man i forbindelse med boets behandling indbetale en retsafgift til skifteretten.

Denne afhænger af boets størrelse og skifteform.

Retsafgiftslovens §27 bestemmer, at der skal betales kr. 1500,00 ved privat skifte, forenklet privat skifte og ved bobestyrerboer.

Dødsboer, der er skiftet som privat skifte bliver pålagt yderligere kroner 9.000,00 i ekstra retsafgift, såfremt arvebeholdningen overstiger kroner 1,5 mio., jf. Retsafgiftslovens § 28.

Retsafgiften skal betales ved boets udlevering – dvs., når man får skifteretsattesten.

Retsafgiften må ikke forveksles med boafgift. Boafgift er en afgift, der skal beregnes ud fra boets nettoformue. Retsafgiften er gebyret til skifteretten for boets behandling.

Hvor lang tid tager det i skifteretten?

Sagsbehandlingstiden i skifteretten varierer naturligvis fra sag til sag.

Du kan på www.domstol.dk finde din skifteretten og herefter deres sagsbehandlingstider, men kun hvor lang sagsbehandlingstid, de har lige nu. Hvis de skriver 6-8 uger betyder det, at de på nuværende tidspunkt varetager de boer, som de har fået ind for 6-8 uger siden.

Den afsluttende sagsbehandlingstid tager dog noget længere for f.eks. et almindeligt privat skifte.

Fra dødsfaldet til udlevering af boet går der ofte 4-8 uger.

Herefter indrykkes der et proklama – dvs. en annonce i Statstidende, hvor kreditorer kan gøre deres krav gældende indenfor 8 uger.

Herefter skal der udarbejdes en åbningsstatus og en boopgørelse af arvingerne eller medhjælpende jurist eller advokat- og dette kan naturligvis variere alt efter boets størrelse og omfang. 

Efter skifterettens modtagelse af boopgørelsen, sender Skifteretten boopgørelsen til SKAT til godkendelse. SKAT har 3 måneder til at godkende opgørelsen, hvorfor man godt kan forberede sig på mange måneders ventetid i et dødsbo. Det er helt normalt.

Hvorfor hyre en jurist til at hjælpe?

Skifteretten kan rådgive og vejlede – men alene i forbindelse med dødsboet.

Du får ikke en yderligere arveretlig rådgivning, hvilke vi hos Kjølby Juristen mener er væsentlig.

Skifteretten udarbejder ikke åbningsstatus eller boopgørelsen. Det er arvingerne selv – eller typisk den ene arving, der er udpeget af de andre arvinger til at varetage opgaven.

Det er endvidere arvingerne, der skal holde øje med den digitale skifteportal og sørge for, at alle kreditorer bliver fyldestgjort.

Det er vores erfaring, at en del arvinger halvejs inde i bobehandlingen  finder opgaven uoverskuelig og, at de desværre af og til får opgørelser afvist grundet fejl i de forskellige dokumenter.

Vores kunder har ofte udtalt, at det er en lettelse af give opgaven videre. 

Med Kjølby Juristens hjælp vil du få en hurtigere sagsbehandlingstid, ingen fejlbehæftede opgørelser og du vil kunne bekymre dig om andre ting end de administrative.

Kjølby Juristen vil endvidere sørge for, at boafgiften er beregnet korrekt og Kjølby Juristens salær kan trækkes fra boets nettoformue inden beregningen af booopgørelsen.

Kontakt os allerede i dag for et tilbud ved at udfylde formularen her på siden. Det er ganske gratis og uforpligtende.

Ofte stillede spørgsmål

Man kan godt ringe til skifteretten, men de foretrækker generelt kontakt pr. mail grundet travlhed.

Du kan finde skifteretternes telefonnumre på www.domstol.dk

Skifteretten bliver ofte ringet op med spørgsmålet om, hvor meget man skal arve.

Skifteretten kan ikke vejlede herom og henviser typisk til den advokat, jurist eller arving, der har udarbejdet boopgørelsen.

Skifteretten fører således ikke regnskab i dødsboer – det skal arvingerne selv, juristen eller advokaten gøre.

Mange er af den opfattelse, at skifteretten udarbejder boopgørelsen i boet.

Skifteretten udarbejder dog ingen opgørelser og har alene en vejledende funktion. Det er således arvingerne selv, der skal udarbejde en boopgørelse.

Mette Kjølby

Mette Kjølby, cand. jur.

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at kontaktet?

Så udfyld nedenstående formular, og jeg kontakter dig hurtigst muligt.