Hvad gør skifteretten?

Skifteretten er en myndighed under byretten, der bl.a. tager sig af dødsboer. Er en af dine nære gået bort, har skifteretten pligt til at vejlede dig som arving og svare på eventuelle spørgsmål du måtte have.

SKIFTERETTEN KONTROLLERER BEHANDLINGEN AF ET DØDSBO

Det er dog vigtigt at nævne, at skifteretten kun kontrollerer behandlingen af et dødsbo. Skifteretten udarbejder således ikke boopgørelser og åbningsstatus i boet. Det skal man selv sørge for. Det tilrådes derfor at få bistand fra en jurist i forbindelse med behandling af et dødsbo. 

En jurist kan hjælpe dig med at opnå klarhed over de økonomiske- og skattemæssige forhold i forbindelse med dødsboet. Derudover kan en jurist yde rådgivning og vejledning med fokus på at undgå stridigheder og konflikter blandt arvingerne. 

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

KONTAKT TIL SKIFTERETTEN

Når en person går bort, orienteres skifteretten automatisk. Du behøver derfor ikke rette henvendelse til skifteretten selv – du skal nok blive informeret, hvis du er arving i et dødsbo. Du vil typisk blive kontaktet inden for ca. en uge efter dødsfaldet. Det er den person, som bedemanden har angivet som kontaktperson, som henvendelsen vil ske til. Du vil blive bedt om at kontakte skifteretten telefonisk og der er ikke tale om et fysisk møde hos skifteretten, som man gjorde førhen.

Det er dog muligt selv at kontakte skifteretten, hvis du ønsker det. Skifteretten er en afdeling i en byret og findes derfor i langt de fleste større byer. For at kontakte din lokale skifteret, skal du først finde ud af, hvilken retskreds afdøde hørte under. Det afhænger af hvor i landet afdøde boede. Når du ved, hvilken retskreds afdøde hørte under, kan du finde den enkelte skifterets kontaktoplysninger. Kontakten vil typisk foregå via mail og telefon.

RETSAFGIFTER OG GEBYRER TIL SKIFTERETTEN

Det er skifteretten som skal tage stilling til, hvordan et dødsbo skal skiftes, dvs. hvordan ejendele, aktiver, formue mm. skal fordeles blandt arvingerne. 

Prisen for behandling af et dødsbo i skifteretten varierer fra sag til sag. Det afhænger fx af hvor stort boet er. 

UENIGHED OM BEHANDLING AF DØDSBO

Hvis der er uenighed blandt arvingerne, kan skifteretten udpege en bobestyrer. En bobestyrer er en person, som administrerer den afdødes arv og tager sig af alle de praktiske opgaver i forbindelse med behandlingen af dødsboet. Skifteretten kan også udpege en bobestyrer, hvis man ikke kan komme i kontakt med eventuelle arvinger eller hvis arvingerne er umyndige eller bosat i udlandet. Der kan også være andre situationer, hvor skifteretten vælger at udpege en bobestyrer. 

I tilfælde af uenighed blandt arvingerne, vil skifteretten fungere som en domstol og træffe afgørelse om, hvem der har retten til at arve og hvor meget.