Hvad gør skifteretten?

Skifteretten er en myndighed under byretten som bl.a. tager sig af dødsboer. Er en af dine nære gået bort, har skifteretten pligt til at vejlede dig som arving og svare på eventuelle spørgsmål du måtte have.

SKIFTERETTEN KONTROLLERER BEHANDLINGEN AF ET DØDSBO

Det er dog vigtigt at nævne, at skifteretten kun kontrollerer behandlingen af et dødsbo. Skifteretten udarbejder således ikke boopgørelser og åbningsstatus i boet. Det skal man selv sørge for. Det tilrådes derfor at få bistand fra en jurist, i forbindelse med behandling af et dødsbo. 

En jurist kan fx hjælpe dig, eller jer, med at opnå klarhed over de økonomiske- og skattemæssige forhold i forbindelse med dødsboet. Derudover kan en jurist yde rådgivning og vejledning, med fokus på at undgå stridigheder og konflikter blandt arvingerne. 

SKIFTERETTEN TAGER STILLING TIL HVORDAN EN FORMUE SKAL SKIFTES

Skifteretten er i Danmark den myndighed, som tager stilling til hvordan en formue skal skiftes. Det kan fx være i forbindelse med at en person er gået bort, hvor der efterlades et dødsbo. Det kan også være i forbindelse med en skilsmisse eller når en virksomhed går konkurs. I alle tilfælde behandler skifteretten sagerne og tager stilling til hvordan formuerne skal skiftes. At ”skifte formue” betyder, som ordet også antyder, at en formue flyttes fra én person til en anden, fra en virksomhed til en person eller fra en virksomhed til en anden virksomhed.

De fleste forbinder dog skifteretten med behandling af dødsboer, og det er da også her, de fleste stifter bekendtskabs med den. Det sker, når man bliver indkaldt som arving i et dødsbo.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

UVILDIG RÅDGIVNING

Kjølby Juristen yder 100 % uvildig køberrådgivning

PROFESSIONEL HJÆLP

Vi har ekspertisen, og vi hjælper dig til at få et overblik, når du skal vælge den ejerskifteforsikring der er bedst for dig og din kommende bolig.

DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE

Vi mener det, når vi siger, at det ikke koster noget at spørge. Du skal blot ringe eller skrive til os.

KONTAKT TIL SKIFTERETTEN

Når en person går bort, orienteres skifteretten automatisk. Du behøver derfor ikke rette henvendelse til skifteretten selv – du skal nok blive indkaldt hvis du er arving i et dødsbo. Du vil typisk blive kontaktet inden for ca. en uge efter dødsfaldet. Det er den person, som bedemanden har angivet som kontaktperson, som henvendelsen vil ske til. Du vil blive bedt om at kontakte skifteretten telefonisk og der er ikke tale om et fysisk møde hos skifteretten, som man gjorde førhen.

Det er dog muligt selv at kontakte skifteretten, hvis du ønsker det. Skifteretten er en afdeling i en byret og findes derfor i langt de fleste større byer. For at kontakte din lokale skifteret, skal du først finde ud af, hvilken retskreds du hører under. Det afhænger af hvor i landet du bor. Når du ved, hvilken retskreds afdøde hører under, kan du finde den enkelte skifterets kontaktoplysninger. Kontakten vil typisk foregå via mail.

RETSAFGIFTER OG GEBYRER TIL SKIFTERETTEN

Det er skifteretten som skal tage stilling til, hvordan et dødsbo skal skiftes, dvs. hvordan ejendele, aktiver, formue mm. skal fordeles blandt arvingerne. 

Prisen for behandling af et dødsbo i skifteretten varierer fra sag til sag. Det afhænger fx af hvor stort boet er. I nogle tilfælde er det gratis, mens det i andre kan koste op mod 9.000 kr. i retsafgift, som er en afgift domstolene opkræver for staten. 

Afgiften betales først, når dødsboet er enten udleveret eller færdigbehandlet.

UENIGHED OM BEHANDLING AF DØDSBO

Hvis der er uenighed blandt arvingerne, kan skifteretten udpege en bobestyrer. En bobestyrer er en person, som administrerer den afdødes arv og tager sig af alle de praktiske opgaver i forbindelse med behandlingen af dødsboet. Skifteretten kan også udpege en bobestyrer, hvis man ikke kan komme i kontakt med eventuelle arvinger eller hvis arvingerne er umyndige eller bosat i udlandet. Der kan også være andre situationer, hvor skifteretten vælger at udpege en bobestyrer. 

I tilfælde af uenighed blandt arvingerne, vil skifteretten fungere som en domstol, og træffe afgørelse om, hvem der har retten til at arve og hvor meget. 

UENIGHED OM BEHANDLING AF DØDSBO

Hvis der er uenighed blandt arvingerne, kan skifteretten udpege en bobestyrer. En bobestyrer er en person, som administrerer den afdødes arv og tager sig af alle de praktiske opgaver i forbindelse med behandlingen af dødsboet. Skifteretten kan også udpege en bobestyrer, hvis man ikke kan komme i kontakt med eventuelle arvinger eller hvis arvingerne er umyndige eller bosat i udlandet. Der kan også være andre situationer, hvor skifteretten vælger at udpege en bobestyrer. 

I tilfælde af uenighed blandt arvingerne, vil skifteretten fungere som en domstol, og træffe afgørelse om, hvem der har retten til at arve og hvor meget. 

HJÆLP TIL SKIFTERET

Når et dødsfald indtræffer, skal arvingerne tage stilling til, hvilken skifteform der skal anvendes. Skifteretten vil selv kontakte den person, som bedemanden har angivet som kontaktperson. Den person, skal på vegne af de øvrige arvinger, oplyse den ønskede skifteform. 

Det er ikke et krav at få bistand hos en jurist, men det tilrådes altid. En jurist kan nemlig rådgive jer om, hvilken skifteform som passer bedst til jeres sag, samt hjælpe med at opnå klarhed over afdødes formue og aktiver. Endelig bistår juristen jer i at frister overholdes og sørger for korrekt fordeling af arven. 

Har du spørgsmål til skifterettens opgaver, eller står du og skal tage stilling til behandlingen af et dødsbo? Så kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale om din sag. Udfyld formularen nedenfor, så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Hvad er skifteretten?

Skifteretten er en afdeling i byretten, som behandler spørgsmål vedr. skifte af formuer.

Hvad koster en sag hos skifteretten?

Retsafgiften på en sag i skifteretten afhænger af sagens omfang og kompleksitet. I små sager kan det være gratis, mens det i større sager kan koste op mod 9.000 kr. 

Hvor lang tid tager en sag i skifteretten?

Det er meget forskelligt hvor lang tid en arvesag tager i skifteretten. Det kan være overstået på et enkelt møde eller tage op til to år. Det afhænger af sagens omfang.