Overblik

Skifteformer

Når en person går bort, skal boet skiftes. Det betyder, at der skal tages stilling til og laves en opgørelse over afdødes aktiver og passiver.

Når et bo skiftes, bliver arven fordelt imellem arvingerne.

Der er flere former for skifte af dødsboer – og der findes også boer, hvor der ikke skiftes. 

Boudlæg

Et boudlæg er den skifteform man bruger i de mest simple boer, hvor der ikke er mange aktiver.

Såfremt afdøde – efter betaling af begravelsesomkostningerne – efterlader sig mindre end 51.000,00 (2024-niveau) bliver boet udlagt til et boudlæg.

Læs mere om boudlæg her

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlægget er efter min opfattelse den mest oversete skifteform.

Såfremt et ægtepar har samlede aktiver under 870.000,00 (2024-niveau) kan den længstlevende ægtefælle arve det hele og få boet udlagt som et ægtefælleudlæg.

Læs mere om ægtefælleudlæg her

Uskiftet bo

Reglerne om uskiftet bo finder man i Arvelovens kap. 4. 

Er det altid en fordel at sidde i uskiftet bo? Hvem skal skrive under?

Du kan læse mere om reglerne for uskiftede her

Privat skifte

Såfremt et bo ikke skal udlægges til et uskiftet bo, et ægtefælleudlæg eller et boudlæg, kræver det som regel et privat skifte.

Men hvad kræver det at få et bo udlagt og afsluttet som privat skifte?

Læs mere her

Bobestyrerbo

En autoriseret bobestyrer udpeges af skifteretten og repræsenterer boet i alle henseender. Kun væsentlige spørgsmål skal forelægges for arvingerne, og hvis de ikke kan blive enige, træffer den autoriserede bobestyrer den endelige beslutning. Et bobestyrerbo fratager derfor arvingerne den bestemmelsesret, som man har ved privat skifte. Et bobestyrerbo er også en langvarig proces og er typisk en dyrere form for boafvikling.

Vi vil ikke uddybe reglerne om autoriseret bobestyrerbehandling her, da de er ret omfattende. Dette kan læses nærmere i Dødsboskiftelovens kapitel 16.

Hvad kan Kjølby Juristen hjælpe dig med?

Kjølby Juristen kan hjælpe dig med 

  • Rådgivning om valg af skifteform – det er ikke altid, at et uskiftet bo er at foretrække.
  • Anmodning om boets udlæg til privat skifte eller anden skifteform.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus i boet.
  • Udarbejdelse af boopgørelse i boet.
  • Beregning af arvens fordeling. 
  • Beregning af boafgiften.
  • Fortolkning af ægtepagt.
  • Fortolkning af testamente.
  • Alt det praktiske og juridiske, så du kan varetage alle de andre ting, der hører med til at have mistet en pårørende.

Kjølby Juristen repræsenterer hele boet og varetager således alle arvingernes interesser. 

 

Mette Kjølby

Mette Kjølby, cand. jur.

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at kontaktet?

Så udfyld nedenstående kontaktformular, og jeg kontakter dig hurtigst muligt.