Overblik

Boudlæg

Reglerne om boudlæg finder man i Dødsboskiftelovens § 18, der skriver således:

Overstiger værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke 51.000 kr. (grænsen for boudlæg pr. 1. januar 2024), udlægges boets aktiver uden skiftebehandling som et boudlæg. 

Hvem kan få et boudlæg?

Boudlæg sker til den eller dem, som efter skifterettens skøn er den afdødes nærmeste efterladte, eller eventuelt til en institution, afdøde havde tilknytning til, til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen, til en kommune eller til statskassen.

Typisk bliver boudlægget udbetalt til den, der har bestilt begravelsen. Denne person er også boets kontaktperson – også kaldt anmelderen.

Hæfter man for boets gæld?

Den, der får boet udleveret, hæfter ikke for boets gæld.

Men man forpligter sig til at betale begravelsesomkostningerne og omkostningerne til boets behandling. Ofte bliver man også forpligtet til at tømme afdødes lejlighed. 

Man har dog ikke pligt til at rengøre afdødes lejlighed.

Al anden gæld bliver ikke betalt, og kreditorerne må derfor acceptere, at de har mistet deres krav overfor afdøde.

Den praktiske behandling af boudlæg

Når en person går bort, vil anmelderen – den der har bestilt begravelsen – modtage en besked fra skifteretten om, at vedkommende skal kontakte skifteretten inden for typisk to uger efter dødsfaldet.

Skifteretten vil  i denne periode få tilsendt oversigt over afdødes aktiver og passiver, idet kreditorer og banker vil sende besked til skifteretten. 

Bankerne sender således en proformaopgørelse over afdødes indestående i banken – og kreditorerne sender en opgørelse over deres krav overfor afdøde.

På telefonmødet med skifteretten ved skifteretten således allerede, om der er mulighed for , at boet kan udlægges som et boudlæg. Et boudlæg er obligatorisk – så hvis skifteretten vurderer, at boet skal udlægges som et bobestyrerbo, vil det være skifterettens beslutning, der bliver lagt til grund for boudlægget.

Anmelderen får herefter tilsendt dokumenter fra skifteretten til udfyldelse, og når disse dokumenter er udfyldt og modtaget hos skifteretten, vil anmelderen modtage en skifteretsattest om boudlæg.

Anmelderen kan herefter betale begravelsen og bede om, at afdødes eventuelt resterende penge på kontoen bliver overført til anmelderen.

Begravelseshjælp

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, vil man have krav på minimum kroner 1.050,00. Dette beløb søger bedemanden typisk på vegne af boet og trækker det fra i sin faktura.

Herefter er beregningen af begravelseshjælpen underlagt nogle formuegrænser, der reguleres hvert år.

Anmelderen bør efter boets udlevering kontakte kommunen og bede om et tilskud til begravelsen.

Dette foregår via borger.dk.

Besked til de andre arvinger.

Kun anmelderen får besked om boudlægget, selvom afdøde f.eks. havde flere børn.

Et boudlæg tager heller ikke højde for, at afdøde havde oprettet testamente og eventuelt tilgodeset andre end den, der får boudlægget udleveret.

De andre arvinger behøver således ikke at blive informeret om boudlægget, og de får ikke automatisk besked.

Har man brug for juridisk rådgivning ved boudlæg?

Man har som udgangspunkt ikke brug for juridisk bistand i forbindelse med anmodning om et boudlæg.

Skifteretten vil oplyse dig, hvis boet skal udlægges som et boudlæg.

Bemærk dog, at ovenstående oplysninger ikke er udtømmende. Kontakt altid en jurist for at få den fulde rådgivning i forbindelse med dit dødsbo.

Du er altid velkommen til at kontakte os via mail, telefon eller via kontaktformularen her på siden.

Mette Kjølby

Mette Kjølby, cand. jur.

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at kontaktet?

Så udfyld nedenstående kontaktformular, og jeg kontakter dig hurtigst muligt.