Særeje - Ugifte samlevende

Hvis man har boet sammen i mere end to år, så bliver man opfattet som ægtefæller og skal dermed dele alle værdier ved et samlivsophævelse – eller skal man? Det er den gængse opfattelse, at man skal dele alt – eller arver hinanden – hvis man har boet sammen i mere end to år. Men det er på ingen må tilfældet.
 
Særeje er det modsatte af delingsformue – og delingsformue får man alene, såfremt man bliver gift. Og det er uanset, om man har boet sammen i to, fem eller 25 år. Delingsformue betyder kort sagt, at man som ægtefæller i en skilsmisse i grove træk skal dele alt imellem hinanden. Men delingsformue er ikke det samme som fælleseje. Man kan således godt eje noget i fællesskab uden at være omfattet af reglerne omkring delingsformue. Og det er typisk her, at det er væsentligt at kende reglerne og sikre sig som ugifte samlevende, idet mange ugifte samlevende køber hus sammen. I et sådant tilfælde er det en ret god idé at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst regulerer forholdet, hvis man går fra hinanden – og også, såfremt den ene samlever har investeret en større sum penge end den anden samlever.