Trustpilot

FAQ – køberrådgivning

Nedenstående er en oversigt over mange af termer, der dukker op i en ejendomshandel. Listen er naturligvis ikke udtømmende, og man er som køber hos Kjølby Juristen altid velkommen til at ringe på 63 18 99 94, hvis man har nogle spørgsmål.

Rådgiverforbehold

Et rådgiverforbehold medfører, at handlen først bliver endelig, når Mette Kjølby har godkendt handlen. Der er angivet en frist i købsaftalen, idet Mette Kjølby skal fremsendes de juridiske indsigelser inden denne frist – men handlen skal ikke være endeligt godkendt inden den pågældende frist.

Bankforbehold

Som ovenfor – bare for så vidt angår den finansielle del af handlen. Bankerne tager her et forbehold for, at ejendommen kan finansieres. Bankerne oplyser ofte køberne om, at banken først stiller bankgaranti og sender udbetaling, når Mette Kjølby har godkendt handlen. Dette er et forhold, der som udgangspunkt strider imod købsaftalens bestemmelser. Banken skal derfor angive dette som et forbehold i handlen.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen løber seks bankdage efter, at køber er gjort bekendt med sælgers underskrift. Fortrydelsesfristen og rådgiverforbeholdet er derfor to forskellige ting.

Udbetaling

Udbetalingen er det beløb, der er angivet i købsaftalens pkt. 13. Den kan være forskellig fra den i salgsopstillingen angivne udbetaling, og mægleren må beregne et beløb svarende til hans omkostninger i handlen.

Bankgaranti

En bankgaranti er en indeståelse fra banken om, at købesummen bliver betalt senest på overtagelsesdagen.

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften betales typisk af køber. Denne fremgår af salgsopstillingen, og om den skal betales på anfordring eller samtidigt med udbetalingen fremgår i købsaftalens pkt. 11.

Skøde

Skødet er en registrering af ejerforholdet. Skødet skal være underskrevet senest på nøgleoverdragelsestidspunktet. Mægleren laver skødet, og dette skal underskrives med NemID. Vi giver besked, når skødet ligger klar til underskrift.

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de faste udgifter til ejendommen, der ikke afregnes automatisk. Her kan nævnes ejendomsskat, grundejerforeningsbidrag, antenneudgifter og renovation. Vi gennemgår refusionsopgørelsen og tjekker, at alle udgifter er med. Sælgers andel af ejerskifteforsikringen betales ligeledes via refusionsopgørelsen.

Opgørelse over forbrug – el, vand og varme – afregnes automatisk via forsyningsselskaberne.

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen skal man som køber køber selv tegne – og dette skal ske inden nøgleoverdragelsen. Når forsikringen er betalt, skal vi have en kopi af kvitteringen tilsendt pr. mail, så vi kan sende denne videre til mægleren. Først ved fremvisning af en kvittering på betalt ejerskifteforsikring og oplysning om kontonummer, kan køber modtage halvdelen af den af sælger billigste tilbudte ejerskifteforsikring. Det beløb, som du modtager fra sælger svarer til det i salgsopstillingen under ”kontantbehov ved køb” og ”ejerskifteforsikring” angivne. Beløb til ejendomsskat mm. modregnes i dette beløb i refusionsopgørelsen, jf. ovenfor.

Faktura

Vores faktura sendes pr. mail og forfalder 8 dage fra modtagelsen. Vi opretter vores fakturaer samtidigt med sagen, hvorfor forfaldsdatoen altid er sat otte dage fra oprettelsen af sagen. Men fakturaen forfalder altså først 8 dage fra modtagelsen.

Vores service:

Vores åbningstider og telefontider er mandag til torsdag imellem 9-16. Og fredag 9-14.

Mails sendt inden kl. 12, vil blive besvaret samme dag.

Mails sendt efter kl. 12 bliver nogle gange først besvaret dagen efter.

Telefonbeskeder til Mette Kjølby bliver besvaret samme dag og, inden Mette Kjølby går hjem.

Det siger vores kunder