FAQ

FREMTIDSFULDMAGTER

Det er vigtigt at få oprettet en fremtidsfuldmagt hurtigst muligt og uanset alder eller sygdomshistorie. En fremtidsfuldmagt sikrer dig og dine pårørende ved demens, alzheimers og anden mental lidelse. Men den sikrer dig også ved pludseligt opståede traumer som blodpropper, trafikulykker eller andet. Opret den, inden det er for sent.

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal man vedkende denne for en notar eller en sagsbehandler i Familieretshuset. Det er derfor vigtigt, at man er ved sine fulde fem. Hvis notaren ikke godkender din far, så kan han ikke få oprettet en fremtidsfuldmagt. Alternativet kan derfor være en pårørende fuldmagt, som du kan hente gratis på Ældresagens hjemmeside.

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, og en pårørende bliver dement, kan du ikke disponere på vedkommendes vegne, før du er blevet udpeget værge via Familieretshuset. Det er en meget lang proces og kan sætte en stopper for f.eks. et hussalg.

Kun fuldmagtsgiver skal skrive fuldmagten under. Dine børn behøver således ikke at underskrive fuldmagten.

Man kan ikke oprette en gensidig fuldmagt og skal således oprette hver en fuldmagt, hvis man f.eks. er gift. Det er vigtigt at begge parter i et forhold har en fuldmagt – også selvom kun den ene står på skødet. Et salg af et hus kræver nemlig ægtefællens underskrift – også selvom ægtefællen ikke står på skødet.

 

Man kan sagtens få en fremtidsfuldmagt, selvom man ikke har NemID/MitID. Det kræver, at man er fritaget for digital post og, at man skal underskrive fuldmagten hos Familieretshuset. Hvis man har NemID/MitID, så skal man op til notaren i stedet.

En fremtidsfuldmagt hos os koster 1250,00 for en enkelt fuldmagt. Hvis I er to, der opretter hver en fuldmagt til hinanden, så er prisen 1950,00 for begge fuldmagter. Dertil kommer et gebyr på kroner 300,00 til notaren pr. fuldmagt.

Hos Kjølby Juristen sørger vi for det hele.  Mange hjemmesider tilbyder fuldmagter til umiddelbart konkurrencedygtige priser, men oftest får man blot fremsendt teksten til fuldmagten.

Du skal selv oprette denne i fremtidsfuldmagtsregisteret og ingen tjekker, at fuldmagten rent faktisk er tinglyst.

Hos Kjølby Juristen opretter vi fuldmagten for dig, denne bliver gennemgået og kan rettes til – og vi slipper ikke sagen, før vi har modtaget en kopi af den tinglyste fuldmagt. Så er du sikker på, at den er oprettet og tinglyst korrekt.

TESTAMENTER

For at et testamente er gyldigt, skal det være oprettet for to vitterlighedsvidner eller for en notar. Et vidnetestamente bliver ikke registreret nogle steder og er kun noget værd, hvis man kan finde det originale testamente.

Et notartestamente bliver underskrevet i to eksemplarer hos notaren, der beholder det ene eksemplar, indscanner testamentet og indberetter testamentet til Centralarkivet for testamenter. Du får det originale med hjem.  Et notartestamente således aldrig blive væk, hvorfor vi altid laver notartestamente hos Kjølby Juristen.

Tvangsarven er iht. loven 1/4 af det, som man skulle have arvet. Ved beregningen af tvangsarven til børn skal der dog tages højde for afdødes ægtefælles boslod (andel af delingsformuen), ægtefællens arvelod iht. loven samt ægtefællens arv iht. testamente.

Tvangsarven til børn i et ægteskab, hvor der er delingsformue (og dermed ikke oprettet særeje) udgør 1/16 af hele delingsformuen. Det betyder 62500,00/mio, der er i hele boet.

Tvangsarven kan reduceres yderligere, såfremt der er oprettet ægtepagt i ægteskabet.

Og tvangsarven til børnene kan helt bortfalde, hvis hele formuen (inkl. pensionsudbetaling mv. fra afdøde) i ægteskabet udgør mindre end kr. 820.000,00.(2022-niveau).

Ægtefæller betaler 0% i boafgift.

Afdødes forældre, børn, børnebørn osv., stedbørn og samlevende, der har boet sammen med afdøde i 2 år betaler 15% i boafgift den afgiftspligtige bobeholdning, der overstiger det årlige bundfradrag på kroner 312.500,00 pr. bo (2022-niveau). Se Boafgiftslovens § 1, stk. 1.

Alle andre – søskende, niecer og venner – betaler yderligere 25% i afgift, jf. Boafgiftslovens § 1, stk. 2.

Man kan med fordel indsætte en velgørende organisation og lade dem betale afgiften. Dette kræver dog, at dit testamente er korrekt oprettet.

Et testamente koster fra 2950,00 inkl. moms hos Kjølby Juristen.

Testamente inkl. 2 fysiske møder på mit kontor – 4950,00 inkl. moms.

Dine ønsker til testamentet bliver drøftet på et fysisk møde hos mig – møde nr. 1. Benyt eventuelt denne formular book tid til at bestille et møde. I kan også ringe herind.

Jeg laver et udkast til testamentet og sender det til dig.

Testamentet gennemgås og rettes til på et fysisk møde på mit kontor – møde nr. 2.

Det endelige og af dig godkendte notartestamente sendes til dig, så du kan få det underskrevet hos notaren, så det bliver gyldigt.

Testamente inkl. 1 fysisk møde på mit kontor – 3950,00 inkl. moms

Dine ønsker til testamentet bliver drøftet telefonisk, og du bedes herefter udfylde denne formular, så jeg har alle dine oplysninger. 

Jeg laver et udkast til testamentet og sender det til dig.

Testamentet gennemgås og rettes til på et fysisk møde her på mit kontor.

Det endelige og af dig godkendte notartestamente sendes til dig, så du kan få det underskrevet hos notaren, så det bliver gyldigt.

Testamente inkl. 2 telefonsamtaler med mig – 2950,00 inkl. moms

Dine ønsker til testamentet bliver drøftet telefonisk, og du bedes herefter udfylde denne formular, så jeg har alle dine oplysninger. 

Jeg laver et udkast til testamentet og sender det til dig.

Testamentet gennemgås og rettes til på et telefonmøde med dig.

Det endelige og af dig godkendte notartestamente sendes til dig, så du kan få det underskrevet hos notaren, så det bliver gyldigt.

Du vil ved udfyldes af ovennævnte formular kunne sætte kryds i, hvilken løsning du ønsker. Og du kan altid ændre dit valg og f.eks. fravælge det fysiske møde, hvis du efter modtagelsen af testamentet selv mener, at du kun har behov for at få det gennemgået telefonisk.

Hos Kjølby Juristen får du juridisk rådgivning hele vejen igennem. Vi rådgiver dig til den løsning, der er bedst for dig – og ikke den, der er økonomisk bedst for os.

Du skal kende din retsstilling, før du opretter et testamente. Derfor kan du til enhver tid ringe til Mette Kjølby, cand. Jur. og få svar på dine spørgsmål. Ingen familier er ens.

Mette Kjølby er uddannet til at besvare de spørgsmål, du ikke vidste, du skulle stille.

DØDSBOER

Ja – når man dør, indberetter bedemanden dødsfaldet til Kirkeministeriet. Herefter bliver alle konti, som man er ejer eller medejer af, lukket. Derfor er det utroligt vigtigt, at man har hver sin konto med lidt penge på, hvis uheldet skulle være ude.

Når man dør, så lukkes ale de konti, som man er ejer eller medejer af. Det betyder altså også den budgetkonto, som man ejer i fællesskab med ens ægtefælle. Derfor kan man pludselig få regninger tilsendt, som normalt kørte via pbs.

Kreditorerne ved dog godt, at der er tale om et dødsbo. De fleste regninger og rykkere bliver sendt helt automatisk, men man kan først få åbnet for kontiene, når man har en skifteretsattest. Og det ved kreditorerne også godt. Så man skal ikke stresse eller få sved på panden over ubetalte regninger i et dødsbo. Men ring eventuelt til kreditor og oplys om, hvor langt du er i processen med dødsbobehandlingen.

I gamle dage skulle man erklære, at man ville vedgå arv og gæld. Sådan er det ikke længere. Hvis passiverne overstiger aktiverne i et dødsbo, kaldes det et insolvent bo. Så tager en bobestyrer over og fordeles aktiverne imellem kreditorerne.

Men man kommer som privatperson ikke til at hænge på afdødes gæld, såfremt der er midler i boet til at dække gælden. Det kræver dog, at man har overblik og, at man får den nødvendige rådgivning. Hos Kjølby Juristen tilbyder vi altid gratis bomøder.

Der er nogle undtagelser til ovennævnte, herunder ægtefælleudlæg og uskiftet bo. Ring til Kjølby Juristen og hør nærmere. Det koster ikke noget at spørge.

Sagsbehandlingstiden i skifteretten afhænger af, hvilken retskreds afdøde tilhørte. Nogle af de store byretter har helt op til 8 ugers sagsbehandlingstid fra modtagelsen af f.eks. anmodning om privat skifte, til man har en skifteretsattest. Det kan have stor betydning for boets afvikling – især, hvis der er et hus, der skal sælges.

Der skal tidligst to måneder efter boets udlevering og senest 6 måneder efter dødsfaldet udarbejdes en åbningsstatus i et privat skifte.

Boopgørelsen skal afleveres senest 15 måneder efter dødsfaldet – med skæringsdag senest et år efter dødsfaldet.

Efter indsendelsen af boopgørelsen til skifteretten, sender skifteretten opgørelsen videre til SKAT. SKAT har herefter tre måneder til at behandle sagen. Sagen returneres til skifteretten, der herefter har op til 8 ugers sagsbehandlingstid.

Kort sagt kan afslutningen af et dødsbo med privat skifte sagtens op til to år med de administrative ting. Det meste skyldes dog lange sagsbehandlingstider.

Efter dødsfaldet får boets kontaktperson et brev fra skifteretten. Kontaktpersonen er den person, der har bestilt begravelsen.

Kontaktpersonen skal booke et møde hos Skifteretten med henblik på at finde den ønskede skifteform. Skifteretten råder og vejleder på et telefonmøde omkring valget af skifteform. Men dokumenterne, åbningsstatus, boopgørelsen mm. skal du selv udarbejde.

Privat skifte er den mest brugte skifteform i Danmark. Denne skifteform kan kun benyttes, hvis alle arvinger er enige herom. Det kræves også, at mindst én arving er myndig. Der skal være tilstrækkelige midler i boet til at dække afdødes gæld. Reglerne om privat skifte er omfattende og kræver kyndig vejledning.

Forenklet privat skifte er som ved privat skifte – men et forenklet privat skifte bruges typisk i boer, hvor der ikke skal betales boafgift grundet en mindre bobeholdning eller, fordi boet udtages af ægtefællen som enearving.

Uskiftet bo kan benyttes af ægtefæller uden samtykke fra fællesbørn. Såfremt der er særbørn, vil en anmodning om uskiftet bo kræve samtykke fra afdødes særbørn. Mange er af den opfattelse, at et uskiftet bo er det bedste for længstlevende ægtefælle. Men ingen familier er ens, hvorfor man bør søge juridisk rådgivning herom.

Ægtefælleudlæg kan benyttes i boer, hvor delingsformuen inkl. længstlevendes særeje udgør mindre end kroner 820.000,00 (2022-niveau). I formuen beregnes delingsformuen samt udbetalte forsikringer, pensioner mm. til længstlevende. Længstlevende skal ved udlægget ikke respektere hverken ægtepagt eller testamente, da længstlevendes ret til ægtefælleudlæg går uden om testamenter og ægtepagter.

Boudlæg – også kaldet begravelsesudlæg. Cirka 30% af alle boer i Danmark bliver afsluttet som et boudlæg. Man kan få et boudlæg, hvis der i boet er under kroner 47.000,00 tilbage i boet, når begravelsen er betalt. Den, der modtager et boudlæg hæfter for betalingen af begravelsesudgifterne samt tømningen af afdødes lejlighed. Alle øvrige kreditorer kan ikke få deres krav betalt.

Ovennævnte er vejledende og kræver rådgivning inden iværksættelse. Ring til Kjølby Juristen i dag og få et gratis bomøde med Mette Kjølby, cand. jur. Det koster ikke noget at spørge.