Trustpilot

Købsaftale

Hvis du selv har fundet en køber, kan vi hjælpe dig med at få afsluttet dit selvsalg.

  • Vi indhenter alle relevante dokumenter i handlen, så du som sælger bliver stillet bedst muligt iht. gældende lovgivning.
  • Vi laver købsaftalen, skødet og refusionsopgørelsen for dig.
  • Korrespondancen imellem købers rådgiver og pengeinstitutterne sørger vi for.
  • Vi er med dig hele vejen og naturligvis med juridisk rådgivning fra Mette Kjølby, cand. jur.

Salæret for bistand til selvsalg uden om ejendomsmægler er kun 12.500,00 inkl. moms. Tinglysningsafgiften kommer oven i og beregnes med 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100 kroner) samt et fast gebyr til retten på kroner 1.750,00. Typisk betaler sælger for selvsalget og køber betaler for tinglysningsafgiften.

Købsaftale
Hvis der er FLERE sælgere, indsæt da blot alle sælgernes navne på samme linie adskilt med komma
Hvis der er FLERE sælgere, indsæt da blot alle sælgernes cpr.nr. på samme linie adskilt med komma
Oplys bankens navn og e-mailadresse
Hvis der er FLERE købere, indsæt da blot alle købernes navne på samme linie adskilt med komma
Hvis der er FLERE købere, indsæt da blot alle købernes cpr.nr. på samme linie adskilt med komma
Ved FLERE købere notér da alle køberes e-mail adresser
Oplys rådgivers navn og e-mail adresse
Oplys bankens navn og e-mail adresse
Maximum upload size: 50MB
Maximum upload size: 50MB
Maximum upload size: 50MB
Accept af salgs- og leveringsbetingelser *
Accept af persondatapolitik *
Sender

Det siger vores kunder