KØBSAFTALE

Nedenstående vilkår er gældende for køb af juridisk ydelse hos Kjølby Juristen

§ 1 – Den aftalte ydelse
Det aftales, at juristen skal bistå forbrugeren i forbindelse med køb/salg af fast ejendom uden om ejendomsmægler.

Stk. 2. Det samlede salær er på kroner 12.500,00 inklusiv moms ekskl. tinglysningsafgift til staten.

Ydelsen omfatter følgende:

 • Juristen udarbejder på baggrund af fremsendte oplysninger en købsaftale.
 • Alle relevante bilag i handlen indhentes på vegne af forbrugeren.
 • Købsaftalen gennemgås på et møde hos juristen sammen med forbrugeren, hvis det ønskes.
 • Købsaftalen sendes til underskrift via sikkert underskriftssystem.
 • Juristen sørger for al korrespondance med parterne i handlen.
 • Efter underskrevet købsaftale udarbejdes og tinglyses skødet af juristen.
 • Juristen udarbejder også refusionsopgørelsen.

Fakturaen på Kjølby Juristens salær fremsendes til forbruger samtidigt med udkastet til købsaftalen. Betalingsfrist er på 8 dage fra modtagelsen.

§ 2 – Fortrydelsesret Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren som udgangspunkt ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Kjølby Juristen giver dog forbrugeren mulighed for at fortryde i op til 48 timers efter fremsendelsen af formularen.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring. Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises forbruger derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være forbruger behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling
Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag
Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg
Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting
Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår
Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS

KØBSAFTALE

Hvis du selv har fundet en køber, kan vi hjælpe dig med at få afsluttet dit selvsalg.

 • Vi indhenter alle relevante dokumenter i handlen, så du som sælger bliver stillet bedst muligt iht. gældende lovgivning.
 • Vi laver købsaftalen, skødet og refusionsopgørelsen for dig.
 • Korrespondancen imellem købers rådgiver og pengeinstitutterne sørger vi for.
 • Vi er med dig hele vejen og naturligvis med juridisk rådgivning fra Mette Kjølby, cand. jur.

Salæret for bistand til selvsalg uden om ejendomsmægler er kun 12.500,00 inkl. moms. Tinglysningsafgiften kommer oven i og beregnes med 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100 kroner) samt et fast gebyr til retten på kroner 1.850,00. Typisk betaler sælger for selvsalget og køber betaler for tinglysningsafgiften.

Selvsalg

Flere og flere vælger at sælge deres bolig som en privat handel, dvs. uden at der er en ejendomsmægler indblandet i salget. 

Der kan være mange fordele i at sælge sin bolig som en privat handel, men der er samtidig også mange flere forhold, du som sælger skal være opmærksom på. Derfor anbefaler vi, at du altid får hjælp af en jurist eller advokat i forbindelse med selvsalg af bolig, så du sikrer, at dine rettigheder som sælger bliver overholdt.

Udfyld denne købsaftale formular, og du vil modtage et udkast til en købsaftale indenfor maksimalt fem arbejdsdage.

FORDELE VED SELVSALG AF BOLIG

Der kan være mange gode grunde til at sælge sin bolig som en privat handel fremfor gennem en ejendomsmægler. 

SPAR PENGE PÅ SALÆRET TIL EJENDOMSMÆGLEREN

Den mest oplagte, og for de flestes vedkommende nok også største fordel, er, at man ved selvsalg sparer salæret til ejendomsmægleren.

MARKEDSFØR OG FREMVIS SELV DIN BOLIG

Har du desuden en meget attraktiv ejendom, eller er der stor efterspørgsel på boliger i det område, dit hus er beliggende, er selvsalg oplagt, idet du sandsynligvis slet ikke vil have behov for hjælp fra en ejendomsmægler til at markedsføre og fremvise din bolig. Du vil desuden have mulighed for at prissætte din bolig en anelse lavere, end du ville, hvis du brugte en ejendomsmægler, og derved gøre din bolig endnu mere attraktiv i markedet. 

UVILDIG RÅDGIVNING

Kjølby Juristen yder 100 % uvildig køberrådgivning

PROFESSIONEL HJÆLP

Vi har ekspertisen, og vi hjælper dig til at få et overblik, når du skal vælge den ejerskifteforsikring der er bedst for dig og din kommende bolig.

DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE

Vi mener det, når vi siger, at det ikke koster noget at spørge. Du skal blot ringe eller skrive til os.

VIDSTE DU?

At du med en købsaftale gennem Kjølby Juristen får al den juridiske hjælp, der er behov for i forbindelse med eget salg af bolig?

STØRRE LOKALKENDSKAB

Endelig er der den fordel, at du som ejer at huset, formentlig har et større kendskab til både huset og nabolaget, end en ejendomsmægler nødvendigvis har. Dermed vil du have en større troværdighed overfor potentielle købere, hvilket vil gavne og lette salget af din bolig. 

STORT ANSVAR VED SELVSALG AF BOLIG

Selvsalg af bolig er dog også forbundet med et langt større ansvar for dig som sælger. Her er det nemlig dit ansvar, at bolighandelen forløber, som den skal, og at du er opmærksom på alle de dokumenter, som gør sig gældende ved salg af en ejendom. Dette vil normalvis være mæglerens opgave, men ved selvsalg af bolig, er det dig, som skal holde styr på alle handelens mange dokumenter. 

I en bolighandel er der et hav af dokumenter. Disse værende bl.a. BBR-ejermeddelelse, energimærke, tilstandsrapport, el-rapport, tingbogsattest, jordforureningsattest, matrikelkort og meget, meget mere. Hertil kommer i øvrigt alle de økonomiske dokumenter, som fx pantebreve, låneoplysninger, terminsopkrævning mm. 

Der er med andre ord mange dokumenter, du skal holde styr på, hvilket kan være en yderst tidskrævende proces – især for den uerfarne boligsælger. 

Ved selvsalg af bolig skal du desuden være opmærksom på, at det er dig som sælger, der bærer ansvaret, hvis der skulle ske fejl eller mangler i forbindelse med handlens dokumenter – og det kan potentielt koste dig dyrt. 

Endelig bør du være opmærksom på, at selvom du sparer ejendomsmæglerens salær, så er der stadig en række udgifter forbundet med selvsalg af bolig til fx indhentning af dokumenter, som fx energimærkning, tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikring. Disse kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner. 

FÅ STYR PÅ KØBSAFTALEN

Der er ikke nogen dokumenter, i forbindelse med en bolighandel, som ikke er væsentlige. Hvis vi dog alligevel skal pege på ét dokument, som er særligt vigtigt, må det være købsaftalen. Købsaftalen udgør nemlig hele aftalegrundlaget mellem sælger og køber samt indeholder de mest væsentlige vilkår og betingelser for handlen, såsom pris, udbetaling, evt. medfølgende inventar, frister mm.

For at få handlen på plads, er det derfor vigtigt, at der bliver lavet en juridisk bindende aftale, som sikrer dig som sælger, så du ikke bliver hængt op på ejendommens eventuelle fejl og mangler. 

I tilfælde af, at du vælger at få udarbejdet en betinget købsaftale efter ønske fra køber, er det vigtigt, at du sørger for udelukkende at give køber fortrinsret fremfor at binde dig til den pågældende aftale. Dermed har du nemlig mulighed for at sælge boligen til en anden køber, hvis der skulle dukke et andet og bedre tilbud op.

Du kan komme hurtigt i gang med din købsaftale, ved at udfylde denne formular.