Testamente

Kjølby Juristen – din lokale jurist siden 2004.

Det er altid en god idé at få oprettet et testamente. Det gælder uanset om du er gift, lever som ugift samlevende eller er alene. Det gælder også uanset om du har børn, særbørn eller ingen børn. 

Med et testamente får du nemlig indflydelse på, hvordan din arv fordeles efter dig. Du har også mulighed for at gøre arven til dine børns særeje og du kan sikre din samlever eller ægtefælle, så denne ikke skal gå fra hus og hjem, hvis det skulle ske, at du gik bort. 

Derfor anbefaler vi alle, uagtet livssituation og sammensætning af familie, at få oprettet et testamente.

NOTARTESTAMENTE OG VIDNETESTAMENTE

Både et notartestamente og et vidnetestamente kan bruges til at bestemme, hvem der skal arve dig, når du engang går bort.

Den primære forskel mellem de to testamentetyper er, at et vidnetestamente skal underskrives af to uafhængige vidner og at det er dig selv, som er ansvarlig for, at testamentet bliver opbevaret forsvarligt således, at det kan findes af dine arvinger.

Et notartestamente bliver derimod underskrevet foran en notar, hvor det ligeledes bliver opbevaret.  Notaren indscanner testamentet og indberetter til Centralarkivet for testamentet, at du har oprettet et testamente. På denne måde er du 100% sikker på, at testamentet ikke bliver væk. Og arvingerne kan ikke få en skifteretsattest uden fremvisning af dit testamente.

Et notar- og vidnetestamente kan således indholdsmæssigt være fuldstændigt ens, idet et notartestamente ikke er mere indholdsmæssigt juridisk korrekt end et vidnetestamente. Det er blot to forskellige måder at gøre et testamente gyldigt på. 

INDBOTESTAMENTE

Du kan også vælge at få lavet et indbotestamente. Et indbotestamente dækker, som navnet antyder, udelukkende over dit indbo, dvs. møbler, smykker og andre værdigenstande. 

Et indbotestamente kræver ikke underskrift for en notar eller to vidner. Der er kun to gyldighedsbetingelser for et indbotestamente og det er, at det skal være dateret og underskrevet. 

Et indbotestamente vedrører som nævnt kun dit indbo. Et indbotestamente bestemmer altså ikke hvordan din arv fordeles, men fordeling af værdigenstande. Man skal derfor også være opmærksom på, at et fordelingen af arven kan overskride ens testationskompetence.

BØRNETESTAMENTE

I et børnetestamente kan du angive dine ønsker til, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort inden dine børns fyldte 18. år.  

Den endelige afgørelse vil dog ligge hos Familieretshuset, der dog lægger stor vægt på et børnetestamente. Med et børnetestamente kan du således sikre, at dine børns tarv bliver imødekommet.

Hos Kjølby Juristen får du et gratis børnetestamente samtidigt med oprettelsen af et testamente, hvis du ønsker det. 

DEN RETTE RÅDGIVNING

Det er vores opfattelse, at langt de fleste mennesker ville oprette et testamente, hvis blot de kendte lovgivningen og hvor vigtigt et testamente kan være.

Det kan dog være svært at overskue, hvilket testamente, man skal oprette. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en jurist, som kan hjælpe dig med at udarbejde og oprette testamentet juridisk korrekt.

 

Hos Kjølby Juristen assisterer vi både med rådgivning og hjælp til testamenter. Uanset om du har brug for rådgivning omkring hvilken type testamente der er den rette for dig, eller du har brug for hjælp til at få lavet et testamente, så kan vi garantere professionel juridisk assistance.  

SÆREJE I TESTAMENTE

I et notartestamente og et vidnetestamente, kan du vælge at tilføje en bestemmelse om særeje, hvis du ønsker det. Særeje betyder, at arven beskyttes, så den ikke skal deles, hvis arvingen bliver skilt eller separeret. 

Der findes grundlæggende to typer af særeje, som du kan vælge mellem i dit testamente: skilsmissesæreje og fuldstændig særeje. Men du kan også kombinere de to typer.

Du kan således bestemme, om arven efter dig skal tilfalde dit barns ægtefælle mest muligt eller dine børnebørn.

Før du får oprettet særeje i dit testamente, er det vigtigt, at du er helt klar over, hvilke arvemæssige konsekvenser det kan have for dine arvinger. Det er nemlig ikke altid, at man har tænkt alle tænkelige scenarier igennem. 

Hos Kjølby Juristen kan vi gøre dig klogere på de arvesituationer, der kan opstå, alt efter hvilken form for særeje du vælger. Vi kan desuden også hjælpe med at oprette særejet i dit testamente. 

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din situation.

HJÆLP TIL TESTAMENTE OG SÆREJE

Har du brug for hjælp til at få oprettet eller ændret et testamente? Eller overvejer du om særeje måske var en mulighed for dig til at sikre din arv? Så kan vi hos Kjølby Juristen hjælpe dig. 

Et testamente bør altid udarbejdes i samarbejde med en jurist eller advokat, og hos Kjølby Juristen er vi eksperter inden for arveloven. Vi giver dig svar på alle de spørgsmål, du måtte have – også dem, du ikke vidste, du skulle have stillet.