Testamente - Enlig

Selvom du er enlig, er det stadig en rigtig god idé at få oprettet et testamente. Det gælder uanset om du har børn eller ej.

Med et testamente  kan du nemlig selv tage stilling til, hvordan din arv skal fordeles. På den måde sikrer du, at din arv ender hos den rigtige.

Ønsker du hjælp til oprettelse af et testamente eller har du blot spørgsmål vedrørende din arveretlige situation? Udfyld vores formular her, så ringer Mette Kjølby dig op til en gratis og uforpligtende samtale.

BESTEM SELV, HVORDAN ARVEN EFTER DIG FORDELES

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som gør det muligt for dig at bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles. Har du ikke få oprettet et testamente, vil arven blive fordelt iht. arveloven.  

Du kan således med et testamente bestemme, hvem der skal arve dine ting og dine aktiver – det kan være personer eller en bestemt organisation.

Du kan således også sørge for, at de ikke er de forkerte i familien, der arver din formue.

Kun med et testamente har du indflydelse på arvens fordeling efter dig.

TESTAMENTE FOR ENLIGE MED BØRN

Mange enlige med børn har tendens til at tro, at det ikke kan betale sig at få oprettet et testamente. 

Men det er f.eks. vigtigt at få oprettet et testamente, hvis du ønsker en ulige fordeling af arven til dine børn. Det kan også være, at du ønsker at dine børnebørn skal arve en del efter dig, når du er bort.

Du kan også indsætte et særeje til dine børn, så du sikrer dine børns arv, hvis de skulle blive skilt.

SÆREJE

Nogle har også et ønske om, at arven til børnene skal være børnenes særeje. Der er flere måder at oprette særeje på, og det er vigtigt at tage højde for særejet til børnene både i forbindelse med børnenes eventuelle skilsmisse – men også ved dødsfald.

Mange er klar over, at man kan oprette et skilsmissesæreje på al den arv, som børnene arver efter en. Men man skal være opmærksom på, at skilsmissesæreje bortfalder ved dødsfald. En del af arven efter dig kan således havne hos dit barns ægtefælles særbørn, hvis ikke særejet er oprettet korrekt.

Der kan også være andre gode grunde til at få oprettet et testamente som enlig – du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om, hvem der arver dig som enlig, og hvorfor det kan være en god idé at få oprettet et testamente.

TESTAMENTE FOR ENLIGE UDEN BØRN

Hvis du er ugift uden børn, vil det være dine forældre som arver efter dig. Hvis en af dine forældre er gået bort, vil dennes arvelod tilfalde dennes børn – altså dine søskende.

Hvis du er enlig og ”blot” har søskende og ønsker at de skal arve dig, kan det stadig være en god idé at oprette et testamente.

Mange har ikke tænkt over, at søskende skal betale en ret høj arveafgift (næsten 36,25%), hvis man ikke har lavet et testamentet og sørget for en anden afgiftsfordeling.

Hvis du ikke har nogle legale arvinger – altså arvinger iht. loven – så bør du også oprette et testamente, så din arv ikke tilfalder statskassen. Det vil den nemlig gøre ifølge arveloven, hvis du ikke har nogen arvinger.

Som enlig uden børn har du også mulighed for at gøre arven efter dig til dine arvingers særeje, som angivet ovenfor. Så skal de ikke dele arven med deres ægtefæller i forbindelse med skilsmisse og separation – men man kan også tage højde for særejet, så dine arvinger ikke skal dele arven efter dig med deres ægtefælles eventuelle særbørn. 

SVOGERSKABSARV SOM ENLIG

Hvis du har arvet din ægtefælle som eneste arving – eller såfremt ud har udtaget boet som et ægtefælleudlæg, så skal du være særligt opmærksom på det, som man kalder svogerskabsarv.

Såfremt hverken du eller din ægtefælle har efterladt sig livsarvinger, vil boet bliver fordelt med halvdelen til dine arvinger og halvdelen til din ægtefælles arvinger. Dette kan blive et ret omfattende bo, hvorfor det er en god idé og en hjælp til dine pårørende, hvis du opretter et testamente.

USKIFTET BO SOM ENLIG

Som enlig har du mulighed for at sidde i et uskiftet bo, såfremt du var gift med afdøde og havde fællesbørn og formuefællesskab. Med et udskiftet bo fordeles boet ikke med det samme, men udskydes indtil boet skiftes. For at sidde i et uskiftet bo som enlig er der dog en række betingelser, som skal opfyldes. Kontakt os, for at høre nærmere om disse.

Hvis du allerede sidder som enlig i et uskiftet bo, kan du med fordel få oprettet et testamente, hvis du ikke allerede har gjort det. Med et testamente får du nemlig mulighed for at gøre arven til børnene til særeje, eller fordele arven anderledes, end arveloven som udgangspunkt tilskriver. Du skal dog være opmærksom på, at du alene ved testamente kan testere over halvdelen af boet.

Ønsker du at høre mere om, hvorvidt uskiftet bo er den bedste løsning for dig i fremtiden og ønsker du at kende mulighederne for skifte nu, er du altid meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende snak.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM TESTAMENTER FOR ENLIGE

Som enlig er det en god idé at sikre arvens fordeling efter dig. Både for at oprette særeje, være sikker på arvens fordeling og for at give dine efterladte den tryghed der følger med, når afdøde har oprettet et testamente.

Er du enlig med børn og ikke sidder i uskiftet bo, vil dine børn arve dig. Hvis du sidder i uskiftet bo, vil arven efter dig blive fordelt med halvdelen til førstafdødes livsarvinger og halvdelen til længstlevendes livsarvinger. Hvis der kun er livsarvinger efter førstafdøde, arver de det hele.

Er du enlig uden børn og aldrig har været gift, vil dine forældre arve dig med hver en halvdel. Hvis de er døde, arver deres arvinger. Hvis du hverken har forældre eller søskende, arver dine bedsteforældre – subsidiært deres børn. Hvis der ikke er flere tilbage i den gren, går arven til staten. Fætre og kusiner arver aldrig iht. arveloven. 

Hvis du er enlig som følge af at din ægtefælle er gået bort, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn – og med samtykke fra din ægtefælles eventuelle særbørn. Det kræver dog altid en kyndig rådgivning, inden man vælger denne skifteform.