Trustpilot

Tinglysning af pant

En panteret er et tinglyst lån i en fast ejendom. Man kan tinglyse realkreditlån, ejerpantebreve, vedtægter pantstiftende, private pantebreve, sælgerpantebreve og skadesløsbreve. Kjølby Juristen tilbyder oprettelse og tinglysning af pant i fast ejendom til faste lave priser. Du kan nedenfor læse lidt mere om, hvad de forskellige typer pant omfatter.

Privat pantebrev

Et privat pantebrev er et gældsbrev, der samtidigt bliver tinglyst i skyldnerens (debitors) faste ejendom. Når et pantebrev bliver tinglyst, så bliver det offentligt registreret, så fremtidige købere eller panthavere (banker og andre kreditorer) kan se, at der er lån i ejendommen. Man opretter typisk et sådant gældsbrev med en fast rente, fastsat løbetid og en fast ydelse. Ved salg af ejendommen er debitor således forpligtet til at indfri sin gæld til kreditor, inden salget kan gennemføres. Kreditor er således absolut bedst stillet ved at få tinglyst gældsbrevet som pant i fast ejendom fremfor blot at få et almindeligt gældsbrev.

Ejerpantebrev

Man tinglyser typisk et ejerpantebrev til at stå til sikkerhed for det boliglån, som du får i banken. Men det kan også være tinglyst som en sikkerhed til ejerforeningen, såfremt du køber en ejerlejlighed. Et sådant ejerpantebrev skal transporteres ved ejerskifte – dvs., at der skal laves et debitorskifte, så sælgeren af lejligheden bliver fri af pantet og du som køber kommer til at stå som debitor på pantet. På den måde kan ejerforeningen sikre sig, at hvis lejligheden ryger på tvangsauktion, så får de deres penge først. 

Se eksempler på priser her: Læs mere

Skadesløsbrev

Som pensionist er det muligt at fastfryse ejendomsskatterne således, at man ikke skal betale ejendomsskat til kommunen, når man er pensionist. Kommunen kræver så til gengæld pant i ejendommen i form af et skadeløsbrev.

Salg af ejendommen opgøres kravet til kommunen, og skadesløsbrevet bliver først aflyst, når kommunen har fået restancen betalt. 

Se mere om priser her: Læs mere

Sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev oprettes på samme vilkår som et privat pantebrev. Et sælgerpantebrev bruger man typisk i handler med en mindre købesum eller, hvor køber ikke kan låne alle pengene til huset igennem bank og kreditforening. Man kalder det et sælgerpantebrev, såfremt det er sælger, der låner køber et beløb til køb af ejendommen. Sælger accepterer således, at det lånte beløb alene modtages i rater og over en bestemt tidsperiode fremfor at få beløbet med det samme i forbindelse med handlen. Ofte vælger sælgere at videresælge sælgerpantebrevet til en bank eller anden kreditor og vil således sælge pantebrevet til et beløb, der er mindre end det lånte beløb. På den måde kan den ny kreditor stadig tjene penge på pantebrevet og sælger kan få en kontantsum nu og her fremfor via afdrag i en lang løbetid.

Pantstiftende vedtægter

Det er blevet mere og mere brugt, at man tinglyser ejerforeningens vedtægter som pantstiftende i ejerforeninger. På den måde skal man ikke lave et debitorskifte ved salg af lejligheder, og begge parter kan derfor spare en masse penge ved køb og salg.

Realkreditlån

Når man køber fast ejendom, vil en normalfinansiering typisk betyde, at man låner 80% af købesummen i en kreditforening og resten i banken, idet man dog selv skal have penge til udbetalingen på huset. Kreditforeningen vil som alle andre kreditorer også have sikkerhed i ejendommen, og en kreditforening får næsten altid første prioritet i ejendommens blad i tingbogen. Det betyder, at de bliver de første, der får penge, såfremt ejendommen bliver solgt på tvangsauktion. Såfremt der er tinglyst sikkerhed til en ejerforening i form af et ejerpantebrev eller pantstiftende vedtægter, vil kreditforeningslånet skulle respektere sikkerheden til ejerforeningen og kommer således til at få anden prioritet i tingbogen. Endvidere kan man i det tilfælde alene låne 80% af købesummen fratrukket beløbet til sikkerhed til ejerforeningen. Så man skal være opmærksom på, hvad der er tinglyst på ejendommen i forvejen og hvad der skal blive stående som sikkerhed.

BLIV RINGET OP

Kjølby Juristen yder personlig rådgivning i øjenhøjde. Hos os koster det ikke noget at spørge.

Udfyld nedenstående formular, så ringer vi dig op - ganske gratis og uforpligtende.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Det siger vores kunder