Tinglysning af skifteretsattest

Hvis du har arvet en ejendom, enten helt eller delvist, er det nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten, inden du kan disponere over den.

Det er ikke et lovkrav at skifteretsattesten tinglyses, men det er en nødvendighed hvis ejendommen skal sælges videre, hvis der skal omlægges lån eller for at få frosset ejendomsskatterne. Det gælder uanset om der er tale om et hus, en ejerlejlighed eller en anden fast ejendom.

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi at stå for tinglysning af skifteretsattest for et salær på kun 1950,- inkl. moms, så du kan koncentrere dig om andre ting i en måske vanskelig tid. Det er nemt at komme i gang. Du skal blot udfylde vores formular, med dine/jeres oplyninger. Så står vi for at oprette dokumentet i tinglysningssystemet for dig

HVAD ER TINGLYSNING AF SKIFTERETSATTEST?

En skifteretsattest fungerer som et bevis på, at arvingen eller arvingerne har ret til at bestemme over afdødes bo og bruges til at overdrage en ejendom ifm. behandlingen af et dødsbo. Det kan enten være en ægtefælle, som skal overtage hele ejerskabet over ejendommen, eller det kan være et barn, eller flere søskende, som skal have ejendommen overdraget fra en afdød forælder. 

Her er en skifteretsattest nødvendig, hvis arvingerne ønsker at sælge ejendommen videre, omlægge lånet i ejendommen, få frosset ejendomsskatterne eller hvis man ønsker at få rentefradrag af en eventuel gæld i ejendommen.

Hvis du som ægtefælle skal overtage hele ejerskabet over ejendommen, og i forvejen står på skødet, skal der alligevel udarbejdes et helt nyt skøde – også selvom der blot er tale om en lille ændring, hvor din ejerandel ændres.

Det er vigtigt at skifteretsattesten udstedes inden eventuelle aktiver fjernes eller sælges.

HVORFOR SKAL SKIFTERETSATTESTEN TINGLYSES?

En skifteretsattest skal ikke nødvendigvis tinglyses. Dette er ikke et lovmæssigt krav. Men hvis du ønsker at sælge ejendommen videre, omlægge lånet, få frosset ejendomsskatterne eller få gavn af rentedraget på gælden i ejendommen, er det nødvendigt at skifteretsattesten tinglyses.

Det er nemlig skifteretsattesten som dokumenterer, hvem der er den retmæssige og officielle ejer af ejendommen og dermed hvem der bestemmer og har råderet over den. Der kan sagtens være flere personer nævnt på en skifteretsattest, fx hvis afdøde havde flere børn. I så fald bestemmer alle søskende lige meget. Det er dog nemmest hvis man blandt søskende, udpeger én person som står for at disponere over ejendommen. 

Når skifteretsattesten tinglyses, bliver du eller I som arvinger, registeret som enten medejer eller eneejer af den pågældende ejendom. Dermed overdrages ejerskabet offentligt og bliver juridisk gyldigt.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

TINGLYSNING AF SKIFTERETSATTEST PRIS

En skifteretsattest er gratis. Det er derimod selve tinglysningen, man skal betale for. Denne koster 1.850 kr. Derudover skal der betales en tinglysningsafgift på 0,6% af den offentlige ejendomsvurdering eller købesummen oprundet til nærmest 100 kr., men ikke hvis ejendommen overdrages til afdødes ægtefælle. Gør den det, skal der ikke betales tinglysningsafgift, men kun tinglysningsgebyr på 1.850 kr.

Har du, eller I, brug for juridisk bistand til tinglysningen af en skifteretsattest, hjælper vi hos Kjølby Juristen gerne med det. Ved at udfylde vores formular her, er du/i allerede godt på vej, til at få tinglyst skifteretsattesten.

HJÆLP TIL TINGLYSNING AF SKIFTERETSATTEST

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi at tinglyse skifteretsattesten for dig, til en fast pris på kun 1.950, – inkl. moms. Skifteretsattesten er klar inden for en uge, hvis du benytter dig af formularen lige her

Selvom vi har kontor i Odense, kan vi hjælpe med tinglysning af skifteretsattester uanset hvor i landet den pågældende ejendom er beliggende. Vi har god erfaring med, at både rådgivning og papirarbejde klares pr. mail og telefon, hvorfor det ikke er en nødvendighed at mødes fysisk.

Har I også brug for hjælp i forbindelse med selve skiftet af dødsboet, kan vi hos Kjølby Juristen ligeledes bistå jer hermed. 

For at kunne bistå jer i tinglysning af skifteretsattest, skal vi bruge en række oplysninger, som vi beder jer sende til os. Dette værende bl.a. en kopi af skifteretsattesten, adresse på ejendommen, fulde navn og CPR-numre på både afdøde og alle arvinger mm. 

Vi vil naturligvis oplyse jer om, hvilke oplysninger vi skal bruge fra jer.

Hos Kjølby Juristen har vi mange års erfaring med tinglysning af skifteretsattester og kan derfor sikre jer en hurtig, nem og problemfri sagsbehandling, så I kan koncentrere jer om andre ting i den svære tid.

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TINGLYSNING AF SKIFTERETSATTEST

Har I spørgsmål vedr. tinglysning af skifteretsattest, eller spørgsmål i forbindelse med skifte af dødsbo, er I meget velkommen til at kontakte os. Hos os koster det ikke noget at spørge. Udfyld formularen nederst på siden, så ringer vi jer op og tager en gratis og uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM SKIFTERETSATTESTER

En skifteretsattest er dokumentation på, hvem der har råderet over boet. Den kan bruges til at overdrage en fast ejendom i forbindelse med behandlingen af et dødsbo.

Det er ikke et lovmæssigt krav, at en skifteretsattest tinglyses. Men det er nødvendigt hvis ejendommen skal sælges, hvis der skal omlægges lån, hvis ejendomsskatterne skal fryses eller hvis du som arving ønsker at gøre brug af rentefradrag fra evt. gæld i ejendommen.

Tinglysning af en skifteretsattest koster 1.850 kr. Hvis ejendommen ikke skal overdrages til afdødes ægtefælle, betales der derudover en tinglysningsafgift på 0,6% af den offentlige ejendomsvurdering eller købesummen.