Overblik

ÆGTEFÆLLEUDLÆG

Reglerne om ægtefælleudlæg har udgangspunkt i reglerne i Arvelovens § 11, stk. 2, der angiver, at den længstlevende ægtefælle kan udtage op til kroner 870.000,00 (2024-niveau) af ægtefællernes samlede formue.

Såfremt førstafdøde er død i 2023, er beløb dog 850.000,00 kroner.

Hvad medregnes i beløbsgrænsen?

Arveloven blev ændret i 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2008.

Reglerne for beregningen af, hvilke værdier der indgår i beløbsgrænsen, blev ligeledes ændret.

I den gamle arvelov var det alene ægtefællernes samlede aktiver og længstlevende fuldstændige særeje, der indgik i beregningen af beløbsgrænsen. 

I henhold til den nugældende arvelov indgår således fortsat førstafdødes og længstlevendes andel af delingsformuen, længstlevendes fuldstændige særeje, men som noget nyt i den nugældende arvelov medregnes også forsikringssummer og pensionsudbetalinger fra førstafdøde til længstlevende.

Beløbsgrænsen i den nye arvelov steg dog også ret væsentligt. Med udgangen af 2007 var beløbsgrænsen reguleret op til 310.000 kroner. Fra 1. januar 2008 blev beløbet 600.000 kroner, der indeksreguleres hvert år og nu er på 870.000,00.

Kan man ændre et uskiftet bo?

Såfremt man sidder i uskiftet bo med fælles- og/eller særbørn, kan man til enhver tid anmode om, at boet skal skiftes.

Såfremt boet ligger under beløbsgrænsen, kan man gå fra et uskiftet bo til til ægtefælleudlæg uden førstafdødes samtykke.

For at boet kan overgå til et ægtefælleudlæg kræver det, at boet opfylder kravene til et ægtefælleudlæg – se ovenfor – og beløbsgrænsen er det beløb, der var gældende på tidspunktet for førstafdødes død. 

Ring til os eller udfyld kontaktformularen her på siden, hvis du vil høre, hvad beløbsgrænsen er i dit bo.

 

Hvad med afdødes testamente og ægtepagt?

Et ægtefælleudlæg tager ikke højde for, om der er oprettet testamente og/eller ægtepagt.

Længstlevende ægtefælle kan således uanset bestemmelserne i testamentet og uanset førstafdødes fuldstændige særeje udtage hele boet som et ægtefælleudlæg, hvis formuen ligger under beløbsgræsen.

Retsvirkningerne af ægtefælleudlæg

Når en ægtefælle får udlagt boet til et ægtefælleudlæg, overtager ægtefællen alle aktiver uden at skulle udbetale arv til førstafdødes børn.

Ægtefællen hæfter dog også for førstafdødes gæld, så man skal sikre sig juridisk rådgivning inden anmodning om et ægtefælleudlæg.

Som længstlevende ægtefælle har man således fuld bestemmelsesret over boet, og førstafdødes livsarvinger kan ikke på nogen måde anfægte længstlevendes brug af de (tidligere) fælles midler. 

Endvidere står det længstlevende frit for ved testamente at disponere over hele arven – modsat længstlevendes testationskompetence i uskiftede boer. Se mere herom nedenfor.

Det forudsættes naturligvis, at førstafdøde og længstlevende ikke har lavet et testamente, der har taget højde for arvens fordeling efter længstlevende og, at det ikke er muligt at ændre i bestemmelserne herom.

Skal børnene have besked?

Som også er tilfælde i boudlæg har førstafdødes børn ikke krav på at få besked om ægtefælleudlægget. De skal ikke underskrive nogle dokumenter og ægtefællen kan således anmode om ægtefælleudlæg uden fælles- og særbørns accept og viden.

 

Hvad kan Kjølby Juristen hjælpe med?

Kjølby Juristen kan hjælpe dig med 

  • Oplysning om beløbsgrænse og regler for ægtefælleudlæg i året for førstafdødes død
  • Vurdering af, om dit bo egner sig til et ægtefælleudlæg
  • Rådgivning omkring retsvirkningerne på tidspunktet for udlæg af ægtefælleudlægget og på længere sigt
  • Udarbejdelse af boopgørelse i boet.
  • Hjælp til at få boet udlagt til ægtefælleudlæg og få afsluttet boet
  • Tinglysning af skifteretsattesten
  • Fortolkning af ægtepagt.
  • Fortolkning af testamente.
  • Alt det praktiske og juridiske, så du kan varetage alle de andre ting, der hører med til at have mistet en pårørende.

Kjølby Juristen repræsenterer hele boet og varetager således alle arvingernes interesser. 

Bemærk, at ovenstående oplysninger ikke er udtømmende. Kontakt altid en jurist for at få den fulde rådgivning i forbindelse med dit dødsbo.

Mette Kjølby

Mette Kjølby, cand. jur.

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at kontaktet?

Så udfyld nedenstående kontaktformular, og jeg kontakter dig hurtigst muligt.