Tinglysning

Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder ved Tinglysningsretten. Visse juridiske oplysninger og dokumenter skal registreres i det offentlige tinglysningssystem, før de kan erklæres for gyldige. Tinglysningens genstand kan fx være et skøde i en ejendom, andelsbolig, bil, ægtepagt eller løsøre. 

Tinglysning kan være en besværlig juridisk proces, hvorfor det anbefales at man får professionel hjælp fra en jurist eller advokat, for at sikre, at tinglysningen bliver foretaget korrekt.

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi professionel hjælp til tinglysning, hvad enten det drejer sig om tinglysning af skøde, skifteretsattest, pantebrev eller servitutter.

TINGLYSNING AF SKØDE

Har du allerede underskrevet en købsaftale eller et andet overdragelsesdokument, sørger vi for juridisk korrekt udarbejdelse af skøde samt tinglysning heraf inden for 48 timer. Vi tinglyser skødet så snart betingelserne herfor er opfyldt, og tilser at sælger får sine penge og at køber får et rent skøde uden sælgers pant.

Når du køber en fast ejendom, uanset om der er tale om et hus, en andel eller en ejerlejlighed, skal ejendommen tinglyses i Tinglysningsretten således at offentligheden bliver gjort opmærksom på, at du er den nye ejer af ejendommen. Dermed sikres dine rettigheder over ejendommen og forpligtigelserne overgår fra sælger til køber. 

Man kan derfor sige, at tinglysning er købers sikringsakt i en ejendomshandel og derfor en afgørende og meget vigtig proces, som skal gøres juridisk korrekt.

Hos Kjølby Juristen hjælper vi dig med tinglysningen af dit skøde for kun 2.950, – inkl. moms. Vi forestår al korrespondance mellem partnerne, herunder køber, sælger, banker og evt. advokat og/eller ejendomsmægler. 

Udfyld formularen lige her, så kontakter vi dig inden for 48 timer med et udkast til et skøde.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

UVILDIG RÅDGIVNING

Kjølby Juristen yder 100 % uvildig køberrådgivning

PROFESSIONEL HJÆLP

Vi har ekspertisen, og vi hjælper dig til at få et overblik, når du skal vælge den ejerskifteforsikring der er bedst for dig og din kommende bolig.

DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE

Vi mener det, når vi siger, at det ikke koster noget at spørge. Du skal blot ringe eller skrive til os.

TINGLYSNING AF SKIFTERETSATTEST

Hvis du har arvet en ejendom, fx efter et dødsfald, eller af andre årsager skal have en ejendom overdraget, skal skifteretsattesten, som udstedes af Skifteretten, tinglyses, så du kan råde over ejendommen. 

Det er i princippet ikke et krav, at skifteretsattesten tinglyses, men det er nødvendigt hvis du skal sælge ejendommen videre, omlægge lån eller have indfrosset ejendomsskatterne. 

Ved tinglysningen af skifteretsattesten bliver overdragelsen af ejerskabet offentligt registreret og din råderet over ejendommen gyldig. Det er vigtigt, at skifteretsattesten bliver tinglyst juridisk korrekt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat eller jurist.

Hos Kjølby Juristen kan vi hjælpe dig med at få tinglyst skifteretsattesten på en ejendom for kun 1950,- inkl. moms. Vi sørger for, at skifteretsattesten tinglyses juridisk korrekt og at den er klar inden for en uge.

Udfyld denne formular, så er du allerede i gang med at få tinglyst skifteretsattesten.

TINGLYSNING AF PANTEBREV

Et pantebrev er et dokument, hvori et lån er ydet mod sikkerhed i fast ejendom. Formålet med et pantebrev er at give långiveren (fx en bank eller et realkreditinstitut) sikkerhed for at lånet bliver tilbagebetalt som aftalt. Alternativt kan panthaveren, dvs. långiveren, begære tvangsauktion over ejendommen, for at få sine penge tilbage.

Der findes flere forskellige typer af pantebreve, fx realkreditpantebreve, ejerpantebreve, skadesløspantebreve og sælgerpantebreve. Fælles for alle typer af pantebreve er, at de skal tinglyses for at pantet er gyldigt. 

Det er de færrest som køber ejendom, som har mulighed for at betale hele ejendommen kontant. Derfor skal der almindeligvis optages lån. Og for at realkreditinstituttet og banken yder lån, skal køberen af ejendommen afgive pant i ejendommen, som sikkerhed for tilbagebetaling af lånet.

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi oprettelse og tinglysning af pant i fast ejendom til faste lave priser. Kontakt os for et uforpligtende tilbud ved at udfylde formularen her på siden.

TINGLYSNING AF SERVITUTTER

En servitut er en begrænsning over fast ejendom, eller indskrænkning over råderetten om man vil. Det kan fx være begrænsning af tilbygning til ejendommen, færdselsret, brugsret, jagtret og meget andet. For at servitutter er gyldige skal de tinglyses i tingbogen. 

Nogle servitutter kan være særdeles indgribende overfor din private ejendomsret, fx at ejendommen kun må benytte i bestemte perioder, hvorfor det er utroligt vigtigt at være opmærksom på, hvilke servitutter der gælder, før du køber en ejendom.

Hvis du skal have tinglyst en brugsret på et areal, skal der tinglyses en servitut på den bebyrdede ejendom. Det kan vi hos Kjølby Juristen hjælpe med. Vores salær herfor er kr. 3500,- inkl. moms.

I visse tilfælde kan servitutter ophæves. Her skal den pågældende servitut findes i tingbogen hvorefter der oprettes en aflysningspåtegning. 

Det kan være en kringlet proces at få ophævet en servitut. Derfor tilbyder vi hjælp hermed for kun kr. 2000,- inkl. moms.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM TINGLYSNING

Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder ved Tinglysningsretten.

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi oprettelse og tinglysning af skøde inden for 48 timer for kun 2950,- inkl. moms.

Al tinglysning foregår i dag digitalt, herunder tinglysning af pantebreve. Det anbefales dog at du får bistand af en advokat eller jurist, for at sikre, at tinglysningen udføres juridisk korrekt.