Trustpilot

Fremtidsfuldmagt

Når du opretter en fremtidsfuldmagt kan du allerede nu bestemme, hvem der skal varetage din økonomiske og personlige interesser, såfremt du på et tidspunkt i dit liv eksempelvis pga. sygdom eller mental svækkelse ikke længere er i stand hertil.

INFO

Fremtidsfuldmagtsordningen er trådt i kraft pr. 1. september 2018 og er et slags selvvalgt alternativ til værgemålsordningen.

Fremtidsfuldmagt – en hvilende fuldmagt

Førhen oprettede man generalfuldmagter, der trådte i kraft fra underskriftstidspunktet. Dette kunne medføre misbrug af fuldmagten, da denne gjaldt uanset fuldmagtsgivers egen evne til at varetage sine interesser.

En fremtidsfuldmagt er noget helt andet og er en slags hvilende fuldmagt, der først vækkes til live, når det på baggrund af en lægeerklæring dokumenteres, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. Dette kan være utroligt nyttigt, hvis din ægtefælle for eksempel pga. demens kommet på plejehjem og jeres hus skal sælges. Dette kræver nemlig et samtykke fra begge parter – eller en fuldmagt.

Værgemålsordningen

Såfremt der ikke er en fuldmagt, kan der ikke underskrives en formidlingsaftale hos ejendomsmægleren, en købsaftale eller skøde, hvilket uden en fremtidsfuldmagt vil kræve en iværksættelse af værgemål for ægtefællen via Statsforvaltningen. Huset vil således først kunne sættes til salg, når værgemålssagen var overstået.

Sagsbehandlingstiden for iværksættelse af værgemålssager er lige nu på cirka seks måneder i Statsforvaltningen.

Endvidere er en værge iht. værgemålsreglerne underlagt en række regler og pligter, som ikke er gældende ved en fuldmagt.

Fremtidsfuldmagt eksempel og vejledning

Som eksempel kan nævnes, at værgen iht. et værgemål skal føre regnskab samt indsende regnskabet til Statsforvaltningen hvert år. Med en fremtidsfuldmagt er det slet ikke så administrativt problematisk.

Da fuldmagter kun kan gives, mens man er ved sine fulde fem, er det derfor en utroligt god idé at oprette den allerede nu.

Hos Kjølby Juristen tilbyder via altid gratis og uforpligtende rådgivning omkring fremtidsfuldmagter. Du kan vælge, at vi skal oprette og tinglyse fuldmagten for dig på Tinglysning.dk

Vi tilbyder også, at du kan købe en blanket med et eksempel på en fremtidsfuldmagt her hos os samt en vejledning i, hvordan du opretter og tinglyser fremtidsfuldmagten på Tinglysning.dk

Fremtidsfuldmagt pris

  • Pris for en fremtidsfuldmagt, hvor vi gør det for dig er kroner 750,00 inkl. moms.
  • Prisen for en blanket med fremtidsfuldmagten og en vejledning er kroner 350,00 inkl. moms.

Se vores formular her.

Overvejer du også et testamente, har vi skrevet om hvad et testamente er lige her. 

BLIV RINGET OP

Kjølby Juristen yder personlig rådgivning i øjenhøjde. Hos os koster det ikke noget at spørge.

Udfyld nedenstående formular, så ringer vi dig op - ganske gratis og uforpligtende.

Det siger vores kunder