Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende samtale om fremtidsfuldmagter

– din lokale jurist siden 2004.

Fremtidsfuldmagter

Når du opretter en fremtidsfuldmagt kan du allerede nu bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige interesser, såfremt du på et tidspunkt i dit liv eksempelvis pga. sygdom eller mental svækkelse ikke længere er i stand hertil.

Læs mere om fremtidsfuldmagter for enlige

Læs mere om fremtidsfuldmagter for par

Bestil din fremtidsfuldmagt her

Lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft pr. 1. september 2017. Loven er et slags selvvalgt alternativ til værgemålsordningen.

FREMTIDSFULDMAGT – EN HVILENDE FULDMAGT

Førhen oprettede man generalfuldmagter, der trådte i kraft fra underskriftstidspunktet. Dette kunne medføre misbrug af fuldmagten, da denne gjaldt uanset fuldmagtsgivers egen evne til at varetage sine interesser.

En fremtidsfuldmagt er noget helt andet og er en slags hvilende fuldmagt, der først vækkes til live, når det på baggrund af en lægeerklæring dokumenteres, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. Dette kan være utroligt nyttigt, hvis din ægtefælle for eksempel pga. demens kommet på plejehjem og jeres hus skal sælges. Dette kræver nemlig et samtykke fra begge parter – eller en fuldmagt.

VÆRGEMÅLSORDNINGEN

Såfremt man er ude af stand til at varetage sine egne interesser og man ikke har en fremtidsfuldmagt, vil man som pårørende blive nødt til at iværksætte en værgemålssag via Familieretshuset.  Det behøver man ikke, hvis man har en fremtidsfuldmagt.

Så hvis man vil sælge et hus på vegne af en dement person, så kræver det en fremtidsfuldmagt – eller et værgemål. Det tager typisk 3-4 uger at få sat en fremtidsfuldmagt i kraft – hvor det sagsbehandlingstiden vedrørende en værgemålssag kan løbe og i flere måneder – og nogle gange hele år.

Endvidere er en værge iht. værgemålsreglerne underlagt en række regler og pligter, som ikke er gældende ved en fremtidsfuldmagt.

FREMTIDSFULDMAGT EKSEMPEL OG VEJLEDNING

Som eksempel kan nævnes, at værgen iht. et værgemål skal føre regnskab samt indsende regnskabet til Familiesretshuset hvert år. Med en fremtidsfuldmagt er det slet ikke så administrativt problematisk.

Da fremtidsfuldmagt kun kan gives, mens man er ved sine fulde fem, er det derfor en utroligt god idé at oprette den allerede nu.

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi altid gratis og uforpligtende rådgivning omkring fremtidsfuldmagter. Det er endvidere os, der opretter den for dig og sørger for, at den bliver tinglyst.

  • Ring til os på 63189994 eller bestil en fuldmagt med rådgivning her