Fremtidsfuldmagter

Når du opretter en fremtidsfuldmagt kan du allerede nu bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige interesser, såfremt du på et tidspunkt i dit liv eksempelvis pga. sygdom eller mental svækkelse ikke længere er i stand hertil.

Du kan bestille din fuldmagt HER.

INFO

Lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft pr. 1. september 2017 og er et slags selvvalgt alternativ til værgemålsordningen.

FREMTIDSFULDMAGT – EN HVILENDE FULDMAGT

Førhen oprettede man generalfuldmagter, der trådte i kraft fra underskriftstidspunktet. Dette kunne medføre misbrug af fuldmagten, da denne gjaldt uanset fuldmagtsgivers egen evne til at varetage sine interesser.

En fremtidsfuldmagt er noget helt andet og er en slags hvilende fuldmagt, der først vækkes til live, når det på baggrund af en lægeerklæring dokumenteres, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. Dette kan være utroligt nyttigt, hvis din ægtefælle for eksempel pga. demens kommet på plejehjem og jeres hus skal sælges. Dette kræver nemlig et samtykke fra begge parter – eller en fuldmagt.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

VÆRGEMÅLSORDNINGEN

Såfremt der ikke er en fuldmagt, kan der ikke underskrives en formidlingsaftale hos ejendomsmægleren, en købsaftale eller skøde, hvilket uden en fremtidsfuldmagt vil kræve en iværksættelse af værgemål for ægtefællen via Statsforvaltningen. Huset vil således først kunne sættes til salg, når værgemålssagen er overstået.

Sagsbehandlingstiden for iværksættelse af værgemålssager er lige nu på cirka seks måneder i Statsforvaltningen.

Endvidere er en værge iht. værgemålsreglerne underlagt en række regler og pligter, som ikke er gældende ved en fuldmagt.

FREMTIDSFULDMAGT EKSEMPEL OG VEJLEDNING

Som eksempel kan nævnes, at værgen iht. et værgemål skal føre regnskab samt indsende regnskabet til Statsforvaltningen hvert år. Med en fremtidsfuldmagt er det slet ikke så administrativt problematisk.

Da fuldmagter kun kan gives, mens man er ved sine fulde fem, er det derfor en utroligt god idé at oprette den allerede nu.

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi altid gratis og uforpligtende rådgivning omkring fremtidsfuldmagter. Du kan vælge, at vi skal oprette og tinglyse fuldmagten for dig på Tinglysning.dk