DØDSBOBEHANDLING

Når en person går bort, skal der tages stilling til den afdødes aktiver.

Så længe boet efter afdøde ikke er afsluttet, vil afdødes aktiver og passiver være “boet efter afdøde”.

Hos Kjølby Juristen hjælper vi dig med:

Læs mere her på vores hjemmeside. Du kan også ringe eller skrive til os. Så kontakter vi dig.

Mette Kjølby

Lad mig hjælpe dig med boopgørelsen. Det starter med en gratis og uforpligtende telefonsamtale. – Mette Kjølby, Cand. Jur. Indehaver.

Valg af skifteform

Når et dødsbo skal afsluttes, skal man have valgt skifteform.

Dette kan gøres sammen med skifteretten, der har en vejledende funktion, men vi anbefaler altid juridisk rådgivning inden samtalen med skifteretten.

Skifteretsattesten

Når skifteformen er valgt, indsendes de fornødne dokumenter til skifteretten.

Herefter vil skifteretten fremsende en skifteretsattest. 

Skifteretsattesten er udlagt til den eller de personer, der er angivet på skifteretsattesten. Denne fungerer herefter som en fuldmagt på boet vegne.

Åbningsstatus

I de fleste dødsboer skal der udarbejdes en åbningsstatus. 

En åbningsstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.

Åbningsstatussen skal sendes til skifteretten senest seks måneder efter dødsfaldet.

Boopgørelse

Boopgørelsen er den endelig opgørelse over boets aktiver og passiver.

Det er denne, der danner grundlag for boafgiftens beregning og fordelingen af arven mellem afdødes arvinger.

Skattepligtige dødsbo

Bundgrænsen for et skattepligtigt dødsbo er kroner 3.272.500,00 pr. dødsbo (2024-niveau).

I 2023 var bundgrænsen 3.160.900,00.

Såfremt afdøde sad i uskiftet bo, er bundgrænsen således det dobbelte.

Retsvirkningen af et skattepligtigt dødsbo er, at der skal betales dødsboskat i boet. Dette kan betyde, at man skal opgøre afdødes aktier fra købstidspunktet til skæringsdagen i dødsboet. Det kan derfor være et ret omfattende bo, der oftest kræver professionel assistance.

Hvad kan Kjølby Juristen hjælpe med?

Kjølby Juristen kan hjælpe dig med 

  • Rådgivning om valg af skifteform – det er ikke altid, at et uskiftet bo er at foretrække.
  • Anmodning om boets udlæg til privat skifte eller anden skifteform.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus i boet.
  • Udarbejdelse af boopgørelse i boet.
  • Beregning af arvens fordeling. 
  • Beregning af boafgiften.
  • Fortolkning af ægtepagt.
  • Fortolkning af testamente.
  • Alt det praktiske og juridiske, så du kan varetage alle de andre ting, der hører med til at have mistet en pårørende.

Kjølby Juristen repræsenterer hele boet og varetager således alle arvingernes interesser. 

Bliv ringet op.

Har du nogle spørgsmål? Så udfyld nedenstående formular – så ringer vi dig op.

Mette Kjølby
Du kan også ringe til Mette Kjølby
TLF: 63 18 99 94