Dødsbobehandling

Kjølby Juristen – din lokale jurist siden 2004.

Har du brug for hjælp til dødsbobehandling? Så kan vi hos Kjølby Juristen hjælpe dig. Kontakt os for en uforpligtende snak om din sag – uanset om du lige har mistet, eller om du allerede har udarbejdet en boopgørelse, som er blevet afvist af skifteretten.  

Det er vigtigt, at du allerede fra start sørger for at få kyndig og personlig vejledning i lige netop din sag. Vi tilbyder derfor et gratis og uforpligtende bomøde. 

BEHANDLING AF ET DØDSBO

Et dødsfald medfører en masse praktiske gøremål og spørgsmål. 

Bedemanden sørger for via sognepræsten om at informere skifteretten om dødsfaldet. Herefter skal arvingerne tage stilling til en lang række forhold, herunder behandling af dødsboet. I den forbindelse er det vigtigt at søge rådgivning hos en jurist.

Mange tror fejlagtigt, at man blot skal møde op i skifteretten, og så bliver alle de praktiske forhold i forbindelse med dødsboet automatisk ordnet. Desværre er det ikke sådan, det forholder sig.

Som arving skal man selv bl.a. tage stilling til behandlingen af den afdødes formue, aktiver og eventuelle gæld. Der skal desuden vælges skifteform, åbningsstatus skal indberettes til SKAT, der beregnes boafgift, udarbejdes en boopgørelse og meget andet. Derudover opstår der i forbindelsen med dødsboets opgørelse ofte mange spørgsmål blandt de efterladte.

UNDGÅ KONFLIKTER OG STRIDIGHEDER

Hos Kjølby Juristen rådgiver og vejleder vi inden for alle forhold i forbindelse med dødsbobehandling. Vi sørger for, at behandlingen af dødsboet sker så problem- og gnidningsfrit som overhovedet muligt. 

Vi går desuden op i at kommunikere i øjenhøjde, så I følger jer trygge og oplyste hele vejen igennem processen. 

PRIVAT SKIFTE VED DØDSBOBEHANDLING

De fleste vælger et privat skifte, hvilket er den mest anvendte metode til dødsbobehandling. Denne dødsbobehandlingsform forudsætter, at I som arvinger er enige om hvordan behandlingen af boet skal foregå. Med andre ord skal I selv sørge for fordelingen af arv, betale boafgift samt indsende opgørelser mv. til SKAT og skifteretten. 

Ved denne dødsbobehandlingsform behandles dødsboet uden indblanding fra bobestyrer, men det betyder ikke, at I som arvinger nødvendigvis står alene. Med Kjølby Juristen som jeres jurist, bistår vi jer i behandlingen af dødsboet ved privat skifte, hvor vi bl.a. hjælper med at udarbejde åbningsstatus, boopgørelse, beregning af boafgiften, afslutning af boet og al korrespondance med skifteretten, arvingerne, banken mm. 

USKIFTET BO SOM SKIFTEFORM

Endelig kan man vælge, at dødsboet skal behandles som et uskiftet bo. Her udtager den efterladte ægtefælle hele dødsboet, såfremt den afdøde efterlader sig en ægtefælle og der er fælles børn. Dermed bliver boet ikke gjort op, og i stedet overtagen den efterladte ægtefælle ansvaret og forpligtigelserne for eventuel gæld fra den afdøde. 

Uskiftet bo som dødsbobehandlingsform kan dog afvises, hvis det vurderes, at den efterladte ægtefælle ikke har økonomi til at betale de tidligere fælles regninger, eller hvis afdøde havde særbørn.

Man har som længstlevende ægtefælle altid ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn – men hvis afdøde havde særbørn, kan man kun sidde i uskiftet bo med samtykke fra disse.

Inden man vælger denne løsning, bør man kontakte Kjølby Juristen. Det er vigtigt, at der tages højde for arvens fordeling efter længstlevende i dette tilfælde samt endvidere længstlevendes fremtid. Et uskiftet bo er ikke altid den rigtige løsning på længere sigt.

ANDRE FORMER FOR DØDSBOBEHANDLING

Foruden bobestyrer, privat skifte og uskiftet bo, findes der også andre former for dødsbobehandling, fx forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg eller boudlæg. 

Boudlæg er den mest anvendte skifteform i dag. Man kan få et boudlæg, hvis et bos aktiver er under 49.000,00 (2023-niveau), når udgifter til begravelse, pantsikret gæld mm er betalt. Boet bliver oftest udlagt til den, som skifteretten vurderer at være nærmeste efterladte. Hvis man får et boudlæg forpligter man sig alene til at tømme afdødes bolig samt betale begravelsen.

Ægtefælleudlæg er en overset skifteform, der i mange tilfælde kan benyttes som et alternativ til uskiftet bo. Længstlevende kan udtage hele boet uden at dele med førstafdødes arvinger, hvis boet udgør mindre end kroner 850. (i år 2023). Længstlevende ægtefælle kan således udtage hele boet – og det er uanset, om der er oprettet ægtepagt, testamente eller andet. Længstlevendes suppleringsarv (mindstearv) på de 850.00,00 kroner går forud for alt. Førstafdødes forsikringer, pensioner mm. der udbetales til længstlevende ægtefælle går ind i denne beregning.

Forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor der ikke skal betales boafgift, f.eks. fordi boets aktiver ligger under bundgrænsen for beregning af boafgift. Denne skifteform bruges også af boer, hvor ægtefællen arver det hele, hvis førstafdøde ikke har nogen børn.

Det er forskelligt fra sag til sag, hvilken type dødsbobehandling, der egner sig bedst. 

I er altid meget velkommen til at kontakte os, for at få hjælp eller rådgivning i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo samt hvilken dødsbobehandling der er bedst for jer – både på kort og langt sigt. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi jer til en gratis og uforpligtende snak om jeres sag.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM DØDSBOBEHANDLING

Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder, fx som privat skifte, uskiftet bo eller med bobestyrer. Valget af dødsbobehandlingsmetode afhænger af en lang række faktorer. Tag derfor altid kontakt til en jurist eller advokat for råd og vejledning i forbindelse med dødsbobehandling. 

Et dødsbo er en betegnelse for den afdødes samlede formue og ejendele.