Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal være værge for dig. Det eneste alternativ er et værgemål.

Lov om Fremtidsfuldmagter trådte i kraft pr. 1. september 2017 og udgør en form for selvvalgt værgemålsordning.

Ved hjælp af en fremtidsfuldmagt kan du nu allerede vælge, hvem der skal tage sig af dine økonomiske og personlige anliggender, hvis du på et tidspunkt i dit liv, f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse, ikke længere er i stand til det.

Vi har herunder samlet en liste af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet.

Uden en fremtidsfuldmagt

Hvis man ikke har en fremtidsfuldmagt og ikke kan varetage sine egne interesser, skal pårørende starte en værgemålssag gennem Familieretshuset. Dette er unødvendigt med en fremtidsfuldmagt.

For at sælge et hus på vegne af en dement person kræves enten en fremtidsfuldmagt eller et værgemål. En fremtidsfuldmagt aktiveres typisk på 3-4 uger, mens en værgemålssag kan tage måneder eller år.

Desuden pålægger værgemålsreglerne værger en række pligter, som ikke gælder for fremtidsfuldmagter.

Tilbage til toppen

Vælg selv din værge med en fremtidsfuldmagt

Ved hjælp af en fremtidsfuldmagt kan du nu selv bestemme, hvem der skal være din værge.

Dette giver ikke kun dig tryghed, men det forhindrer også konflikter i familien senere hen.

En fremtidsfuldmagt sikrer, at den mest egnede person tager over og forhindrer uenigheder i familien.

Tilbage til toppen

Hvornår skal man oprette en fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt kræves det, at man er i stand til at udarbejde en fuldmagt.

Desværre har vi hos Kjølby Juristen oplevet tilfælde, hvor folk er for sent ude. Ofte kontakter pårørende os og fortæller, at bedstefar eller ægtefællen nu er så dement, at “det vist er ved at være på tide med en fremtidsfuldmagt”. Desværre kan det være for sent på dette tidspunkt.

Fuldmagten skal anerkendes af en notar – eller på Familieretshuset, hvis man ikke har MitID og kan underskrive fremtidsfuldmagten digitalt – og notaren vil vurdere, om fuldmagtsgiveren er ved sine fulde fem.

Derfor er det vigtigt at oprette fuldmagten, mens man er ved godt helbred.

Tilbage til toppen

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når en læge udsteder en lægeerklæring, der bekræfter, at du ikke længere er ved dine fulde fem.

Herefter skal lægeerklæringen indsendes til Familieretshuset med anmodning om aktivering af fuldmagten.

Før dette trin kan fuldmagten ikke benyttes af fuldmægtigene.

Det er en almindelig misforståelse, at “børnene nu kan overtage det hele og bruge alle pengene”, men dette er langt fra tilfældet.

Tilbage til toppen

Hvem kan man give en fremtidsfuldmagt til?

  • og hvor mange?

Du kan give fuldmagten til hvem som helst, ikke kun familiemedlemmer. Så hvis du stoler mere på din nabo eller din bedste ven, kan du godt vælge dem i stedet. De fleste vælger dog stadig en nær person – ofte nær familie.

Der er ingen regler for, hvor mange du kan vælge, men det er en god ide at tænke over, hvem der virkelig vil tage sig af dine interesser. Så snak med dem, du overvejer, og find ud af, hvem der bedst kan hjælpe dig.

Tilbage til toppen

Hvad sker der med fremtidsfuldmagten, når man dør?

Fremtidsfuldmagter omtales ofte som “fremtidstestamenter”. Det er dog vigtigt at bemærke, at mange fejlagtigt tror, at fuldmagter også gælder ved dødsfald, hvilket ikke er tilfældet.

Alle fuldmagter, inklusive fremtidsfuldmagter, bortfalder ved dødsfald.

I tilfælde af dødsfald er det arveloven eller et testamentet, der afgør, hvem der skal varetage boets interesser.

Tilbage til toppen

Kan man selv oprette en fremtidsfuldmagt?

Der er ingen uddannelseskrav for at oprette en fremtidsfuldmagt, og det er heller ikke nødvendigt, at den oprettes af en advokat eller jurist for at være gyldig.

Dog, og dette er et vigtigt “men”, en undersøgelse viser, at 592 ud af 1809 fuldmagter blev helt eller delvist afvist i 2022. Det svarer til næsten hver tredje fuldmagt. Mange af afvisningerne skyldtes dårlige formuleringer og manglende overholdelse af lovens regler.

Derfor er det afgørende at søge juridisk rådgivning ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt.

Tilbage til toppen

Hvorfor skal man have juridisk rådgivning?

Hos Kjølby Juristen bliver vi næsten dagligt kontaktet af kunder, der er i tvivl om, hvorvidt de har behov for juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt.

Nogle spørger os om forskellen på at købe en standard fremtidsfuldmagt online og at bruge Kjølby Juristen. Det korte svar? Denne samtale.

Vi synes, det er lidt paradoksalt, når folk ringer for at få rådgivning om, hvorfor de ikke har brug for rådgivning. Men de er ikke alene.

Fremtidsfuldmagter er komplekse, og det er vigtigt, at den er lavet korrekt fra starten.

Hos os får du ikke kun juridisk rådgivning og vejledning i forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagten. Du får også en samtale om testamente og arv, hvis du ønsker det.

Tilbage til toppen