FAMILIEOVERDRAGELSE

Denne formular benyttes, såfremt man ønsker at overdrage sit sommerhus til sin børn.

Kjølby Juristen ApS udarbejder på baggrund af de fremsendte oplysninger en købsaftale imellem parterne, gældsbrev samt skøde.

Dette gøres for et salær på kun 8.500,00 inkl. moms. Dertil kommer tinglysningsafgiften, der beregnes på baggrund af købesummen.

Kjølby Juristen ApS anbefaler altid, at man kontakter en revisor eller anden finansiel rådgiver med henblik på fastsættelse af købesummen.