Berigtigelse og sælgerrådgivning.

Hos Kjølby Juristen bistår vi i stigende grad sælgere i forbindelse med salg af fast ejendom – også selvom der er en ejendomsmægler tilknyttet. Vi har konkurrencedygtige priser og hjælper sælgere med:

juristfyn.dk

Hvad er en formidlingsaftale?

En formidlingsaftale er en kontrakt mellem dig som sælger og ejendomsmægleren. Aftalen specificerer, hvilke opgaver ejendomsmægleren skal varetage, og hvilke omkostninger der er forbundet med salget af din bolig. En formidlingsaftale skal være skriftlig og indeholde en præcis beskrivelse af sagsforløbet, herunder markedsføring, fremvisning og forhandlinger med potentielle købere. Det er vigtigt med en uvildig rådgivning for at se, hvad man forpligter sig til. 

Tilbage til toppen

Hvad er et salgsbudget?

Et salgsbudget er en oversigt over de forventede indtægter og udgifter forbundet med salget af din bolig. Salgsbudgettet udarbejdes af ejendomsmægleren og giver dig et klart billede af, hvad du kan forvente at få ud af salget efter fradrag af omkostninger som mæglerhonorar, annoncering, berigtigelse mm. Det er her, hvor Kjølby Juristen typisk finder besparelser. 

Tilbage til toppen

Hvad betyder berigtigelse?

Berigtigelse af en ejendomshandel indebærer, at de nødvendige juridiske dokumenter udfærdiges og tinglyses korrekt. Dette inkluderer blandt andet udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og sikring af, at alle betingelser i købsaftalen er opfyldt. Berigtigelsen sikrer, at ejendomshandelen gennemføres lovligt og korrekt, hvilket er afgørende for både køber og sælger.

Tilbage til toppen

Hvad er et debitorskifte?

Et ejerpantebrev med sikkerhed i en ejerlejlighed er et dokument, der fungerer som sikkerhed for ejerforeningen for lån eller andre økonomiske forpligtelser som f.eks. betaling af fællesudgifter. 

Ved et ejerskifte af ejerlejligheden skal der foretages et debitorskifte – dvs., at sælger skal ud af pantebrevet og køber skal ind på pantebrevet.

Tilbage til toppen

Hvad er en servitut?

En servitut er en bestemmelse, der ligger på en ejendom og kan begrænse brugen af den. Aflysning af en servitut kan være nødvendigt, hvis den er blevet irrelevant eller hæmmende for ejendommens anvendelse. Aflysning sker gennem tinglysning, hvor servitutten fjernes fra ejendommens tingbog, hvilket frigør ejendommen fra de pålagte begrænsninger.

Tilbage til toppen

Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er ikke et almindeligt pantebrev.

Det er “parkeret” på ejendommen, så du senere kan benytte den parkerede tinglysningsafgift.

Hvis du f.eks. har et afgiftspantebrev på ejendommen på 1 mio kroner, så sparer du tinglysningsafgiften af de første 1 mio. kroner, som du skal have lån tinglyst for på ejendommen.

Tilbage til toppen

Forundersøgelse af handlen

Hos Kjølby Juristen tilbyder vi en gennemgang af handlens dokumenter, når ejendomsmægleren har indhentet dem til brug for senere udarbejdelse af en købsaftale.

Vi har i 20 år siddet med køberrådgivning og kun under 1% af handlerne går igennem uden indsigelser fra vores side. Der kan være tale om ret væsentlige ting, der skal undersøge – herunder omfattende fejl i BBR – til meget små ting, der unødigt forsinker handlen, da disse småting kunne have været afklaret længe før købers underskrift af købsaftalen. 

Det er os en gåde, at nogle ejendomme kan have været til salg i flere måneder – og så skal man alligevel som køberrådgiver have rettet småting til, hvilket altid forsinker handlen for sælger.

Vi tilbyder derfor sælgere en forhåndsundersøgelse af handlen i vores sælgerrådgivning, så du som sælger kan være forberedt på, hvad en køberrådgiver vil angive som betingelser for handlen. Hvis alt er afklaret på forhånd, vil handlen glide hurtigere igennem.

Tilbage til toppen

Hvad er mortifikation?

Mortifikation af et ejerpantebrev kan være nødvendigt, hvis det er blevet væk eller er gået tabt. Mortifikation er en juridisk proces, hvor pantebrevet erklæres ugyldigt, så der kan oprettes et nyt. Dette er vigtigt for at kunne dokumentere, at der ikke længere er sikkerhed i ejendommen, hvilket kan være afgørende ved salg eller omlægning af lån.

Tilbage til toppen

Tinglysning af skifteretsattest

En skifteretsattest er et dokument, der viser, hvem der er de retmæssige arvinger efter en afdød person. Tinglysning af skifteretsattesten er nødvendig for at sikre, at adkomsten er korrekt registreret på ejendommen. Dette kan gøres i forbindelse med en ejendomshandel, men der tinglyses ofte skifteretsattester som adkomst for længstlevende ægtefælle. 

Tilbage til toppen

Sælgerberigtigelse

Vores salær for berigtigelsen er kroner 5.950,00 inkl. moms.

 • Udarbejdelse og tinglysning af skødet.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen.
 • Korrespondance med mægler og bank.
 • Behørig afslutning af handlen.
 • Du bliver løbende informeret om forløbet.

Tilbage til toppen

Sælgerrådgivning uden berigtigelse

Vores sælgerrådgivning foregår typisk inden underskrift af formidlingsaftalen og salgsbudgettet.

 • Vi gennemgår formidlingsaftalen.
 • Vi gennemgår salgsbudgettet.
 • Forundersøgelse af handlen, hvor vi gennemgår handlens dokumenter for at se, om der er noget til hinder for en hurtigt afslutning af salget.
 • Vi drøfter de forskellige punkter over telefonen eller på et møde hos os.

Vores salær for sælgerrådgivningen alene er kroner 6.950,00 inkl. moms.

Tilbage til toppen

Den fulde pakke

Såfremt du ønsker den fulde pakke, bedes du kontakte os inden underskrift af formidlingsaftalen. 

Den fulde pakke hos os koster 11.950,00 inkl. moms og indeholder følgende ydelser:

 • Gennemgang af salgsbudgettet.
 • Forundersøgelse af handlens dokumenter for at se, om der er noget til hinder for en hurtigt afslutning af salget.
 • Rådgivning vedrørende købers rådgivers eventuelle indsigelser til handlen.
 • Efter endelig handel udarbejdes skødet til efterfølgende tinglysning.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen.
 • Korrespondance med mægler og bank.
 • Behørig afslutning af handlen.
 • Du bliver løbende informeret om forløbet.

Tilbage til toppen

Bliv ringet op.

Har du nogle spørgsmål? Så udfyld nedenstående formular – så ringer vi dig op.

Mette Kjølby
Du kan også ringe til Mette Kjølby
TLF: 63 18 99 94
Den fulde pakke11.950,00 inkl. moms
Sælgerberigtigelse5.950,00 inkl. moms.
Sælgerrådgivning uden berigtigelse6.950,00 inkl. moms
Debitorskifte 1.500,00 inkl. moms.
Aflysning af servitutfra 1.500,00 inkl. moms
Tinglysning af servitutfra 3.500,00 inkl. moms
Mortifikation6.500,00 inkl. moms - ekskl. gebyrer
Tinglysning af skifteretsattest1.250,00 inkl. moms ekskl. tinglysningsfagift