Overblik

Boafgift

Reglerne om boafgift finder du i Boafgiftsloven kap. 1.

Boafgift er den arveafgift, som arvinger skal betale til staten af de værdier, som en afdød efterlader sig.

Boafgiftens beregning tager udgangspunkt i boets nettoformue. Nettoformuen beregnes i en boopgørelse, der er boets endelige opgørelse over afdødes aktiver og passiver.

Hvad er et bundfradrag?

I ethvert dødsbo er der et bundfradrag pr. afdød – ikke per arving.

Bundfradraget i dødsboer udgjorde i 2023 kroner 312.500,00 pr. afdød. 

Bundfradraget i dødsboer i 2024 udgør kroner 333.100,00 pr. afdød.

Hvis afdøde var ugift, er der således alene et bundfradrag.

Hvis afdøde sad i uskiftet bo, er der to bundfradrag – samlet bundfradrag i uskiftede boer er således 666.200,00.

Boafgiften på 15% - beregn her

Alle arvinger – bortset fra ægtefæller, hvis boafgift er 0% – skal som minimum betale en boafgift på 15% af det beløb, der overstiger bundfradraget.

Du kan her beregne boafgiften.

Tillægsboafgift 25% - beregn her

Hvis man ikke er omfattet af en af nedenstående grupper, skal man – ud over boafgiften på 15% – betale yderligere 25% i tillægsboafgift.

Dvs., at hvis man ikke er:

 • afdødes afkom, stedbørn og disses afkom
 •  afdødes forældre
 • afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden,
 • personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
 • afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
 • plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Så skal man betale yderligere 25% i boafgift, jf. Boafgiftslovens § 1, stk. 2.

Det vil sige, at din bror, søster, faster, moster, onkel, niece, nevø eller samlever – hvis I ikke har boet sammen i mere end to år – skal betale en meget høj samlet bo- og tillægsboafgift. Se et beregningseksempel på tillægsboafgiften herunder:

Kan man komme udenom boafgiften?

Man kan som udgangspunkt ikke komme uden om boafgiften.

Men man kan begrænse den ved indsættelse af en velgørende organisation i et testamente og lade dem om at betale bo- og tillægsboafgiften. I ovenstående eksempel ville en indsættelse af en velgørende organisation kunne begrænse bo. og tillægsboafgiften med 108.750,00 kroner.

Det er dog væsentligt at bemærke, at dette kræver juridisk bistand til udarbejdelse af et testamente, så du er sikker på, at afgiften blive reduceret som ønsket uden, at det bliver på bekostning af de øvrige arvingers arv.

Kontakt os via kontaktformularen her på siden, og få en gratis samtale om indsættelse af velgørende organisationer.

De fleste organisationer tilbyder endvidere at betale for testamentet, såfremt de er begunstigede. På den måde kan du få oprettet dit testamente gratis.

Hvad kan Kjølby Juristen hjælpe dig med?

Kjølby Juristen kan i dødsboer hjælpe dig med 

 • Rådgivning om valg af skifteform – det er ikke altid, at et uskiftet bo er at foretrække.
 • Anmodning om boets udlæg til privat skifte eller anden skifteform.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus i boet.
 • Udarbejdelse af boopgørelse i boet.
 • Beregning af arvens fordeling. 
 • Beregning af boafgiften.
 • Fortolkning af ægtepagt.
 • Fortolkning af testamente.
 • Alt det praktiske og juridiske, så du kan varetage alle de andre ting, der hører med til at have mistet en pårørende.

Kjølby Juristen repræsenterer hele boet og varetager således alle arvingernes interesser. 

 

Ofte stillede spørgsmål boafgift

Arveforskud er ligestillet med gaver, og man kan således give et arveforskud på kroner 74.100,00 til sine børn (2024-niveau). 

Man betaler samme afgift af gaver som af arveforskud. Det beløb, der overstiger 74.100,00 skal man således betale 15% i afgift af.

Når SKAT og skifteretten har godkendt en boopgørelse, fremsender skifteretten en opkrævning på boafgiften. Boet er afsluttet, når afgiften er betalt.

Reglerne om dødsboskat findes i Dødsboskatteloven, hvor reglerne om boafgift findes i boafgiftsloven.

Man betaler boafgift i alle boer, der overstiger bundfradraget.

Men dødsboskat betaler man kun i skattepligtige dødsboer.

Mette Kjølby

Mette Kjølby, cand. jur.

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at kontaktet?

Så udfyld nedenstående kontaktformular, og jeg kontakter dig hurtigst muligt.