FAMILIERET

Familieretten er et komplekst juridisk område, der regulerer forholdet mellem familiemedlemmer og deres økonomiske og juridiske rettigheder og forpligtelser. Hos Kjølby Juristen hjælper vi vores kunder med at få styr på de juridiske aspekter ved oprettelse af særeje, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster, anfordringslån og familiegældsbreve mm.

Testamente

Med et testamente får du indflydelse på, hvordan din arv fordeles efter dig. Du har også mulighed for at gøre arven til dine børns særeje og du kan sikre din samlever eller ægtefælle, så denne ikke skal gå fra hus og hjem, hvis det skulle ske, at du gik bort. 

Særeje

Særeje kan oprettes gennem ægtepagt eller testamente. Særejet beskytter dine aktiver mod din ægtefælles kreditorer og beskytter dig ved skilsmisse, men også ved din ægtefælles dødsfald.

Fremtidsfuldmagter

Ved hjælp af en fremtidsfuldmagt kan du nu allerede vælge, hvem der skal tage sig af dine økonomiske og personlige anliggender, hvis du på et tidspunkt i dit liv, f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse, ikke længere er i stand til det.

Bliv ringet op.

Har du nogle spørgsmål? Så udfyld nedenstående formular – så ringer vi dig op.

Mette Kjølby
Du kan også ringe til Mette Kjølby
TLF: 63 18 99 94

Særeje via ægtepagt

Særeje er en retlig konstruktion, der tillader en ægtefælle at bevare ejendomsretten til visse aktiver adskilt fra den fælles formue i ægteskabet. Dette kan omfatte ejendele erhvervet før ægteskabet eller modtaget som arv eller gave under ægteskabet. Ægtepagter er juridiske dokumenter, hvor ægtefæller kan specificere vilkår for ejendomsret og økonomiske forhold, herunder bestemmelse af særeje og andre forhold af betydning for parternes rettigheder og forpligtelser.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter tillader en person at udpege en anden til at handle på deres vegne i tilfælde af, at de bliver ude af stand til at træffe beslutninger på grund af sygdom, ulykke eller anden uventet omstændighed. Disse fuldmagter kan omfatte både personlige og økonomiske anliggender og er afgørende for planlægning af fremtidige forhold, især i ældreplejeplanlægning.

Anfordringslån og gældsbrev

Anfordringslån er en form for lån, hvor kreditgiveren har ret til at kræve tilbagebetaling til enhver tid. Disse lån anvendes ofte i familieforhold, hvor en part yder økonomisk støtte til en anden part, og anfordringslånets betingelser og vilkår kan variere afhængigt af parternes aftale. Familiegældsbreve er dokumenter, der fastlægger vilkårene for lån mellem familiemedlemmer, herunder lånebeløb, rentesats, tilbagebetalingsbetingelser og andre relevante vilkår.

Samejeoverenskomster

Samejeoverenskomster regulerer ejerskabet af fælles aktiver, herunder ejendom, der ejes af flere parter. Disse aftaler specificerer, hvordan ejendommen skal forvaltes, herunder fordeling af udgifter, vedligeholdelse og salg af ejendommen. Samejeoverenskomster er afgørende for at undgå tvister og sikre klarhed over ejendomsrettigheder.