Hvad er et testamente?

Hvis du ønsker indflydelse på, hvordan din arv skal fordeles, når du engang går bort, skal du have oprettet et testamente. Ellers vil det udelukkende være Arveloven som afgør, hvordan din formue og ejendele fordeles.

Det er altid en god idé at få oprettet et testamente, uanset hvordan ens livssituation ser ud. Det gælder uanset om du er enlig, gift eller lever som udgift samlevende. Dog er et testamente særligt vigtigt for dig, hvis du ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever, hvis du har børn fra tidligere forhold eller hvis du ønsker at din arv skal være særeje for en eller flere personer. Der er dog mange flere gode grunde til at få oprettet et testamente.

Der er nogle formelle krav, et testamente skal opfylde, før det er juridisk bindende. Derfor er det altid en god idé, at få professionel juridisk hjælp til oprettelse af testamente. På den måde er du sikret, at testamentet oprettes juridisk korrekt, og opfylder de krav og ønsker, du måtte have.

HVEM ARVER MIG?

Hvis du ikke har oprettet et testamente ved din død, vil din arv automatisk bliver fordelt jævnfør Arveloven.

Arveloven består af tre arveklasser. Hvis du har arvinger i den første klasse, modtager disse arvinger hele din arv. Hvis du ikke har nogen arvinger i arveklasse et, skal arvingerne i arveklasse to modtage din arv og så fremdeles.

TVANGSARV

Selvom du har oprettet et testamente, kan du dog ikke helt selv bestemme, hvem der arver efter dig. Ifølge Arveloven har nogle arvinger nemlig krav på at modtage en vis del af din efterladte formue – disse arvinger kaldes for tvangsarvinger.

Tvangsarvinger indbefatter din ægtefælle og dine børn. Hvis dine børn ikke er i live, bliver dine eventuelle børnebørn tvangsarvinger.

Tvangsarven udgør i alt 25% af din samlede formue, som tvangsarvingerne har krav på – uanset testamente eller andre forhold.

Mette Kjølby
Ring til os på
TLF: 63 18 99 94

Kjølby Juristen – det koster ikke noget at spørge

Du kan også udfylde vores formular, så ringer vi dig op – ganske gratis og uforpligtende.

NOTARTESTAMENTE

Et notartestamente opbevares hos Centralregistret for Testamenter og er derfor den mest sikre måde at oprette et testamente på. Med et notartestamente er du nemlig helt sikker på, at testamentet bliver fundet, når du dør. Et notartestamente er derfor også den mest populære og udbredte testamentetype i Danmark.

Et notartestamente underskrives af en notar, som er en uvildig person ansat ved domstolene. Notarens opgave er at sikre, at du er i en fornuftmæssig tilstand når testamentet oprettes og er derudover garant for ægtheden af din underskrift. Et notartestamente kræver derfor et fysisk fremmøde hos notaren, hvor du bl.a. skal medbringe gyldigt billede-ID. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at møde personligt op hos notaren, kan notaren også møde op hjemme hos dig eller på hospitalet.

Et notartestamente er gyldigt umiddelbart efter, du har underskrevet det. Du får en kopi af testamentet med hjem.

VIDNETESTAMENTE

Et vidnetestamente skal underskrives af to uvildige personer på samme tid, før det er juridisk gyldigt. Et vidnetestamente skal dermed ikke tages til en notar for at være gyldigt. Et vidnetestamente er lige så gyldigt som et notartestamente.

Med et vidnetestamente er du selv ansvarlig for at opbevare testamentet sikkert, og du er selv ansvarlig for at det bliver fundet ved din død. Med et vidnetestamente har du desuden kun ét eksempar af testamentet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at opbevare testamentet et sikkert sted, og et sted, hvor du ved det bliver fundet når du er gået bort.

Det er vigtigt, at de to personer, som skriver under på dit testamente, er uvildige. De må med andre ord ikke være nævnt i testamentet. De to underskrivere kan fx være venner, naboer eller andre bekendte. Derudover er det et krav, at de er ved deres fulde fornuft og fyldt mindst 18 år.

Et vidnetestamente bliver ikke automatisk synliggjort ved din død, som et notartestamente gør. Det kræver derimod, at dine efterladte finder det, og fremfører det for Skifteretten.

NØDTESTAMENTE

Et nødtestamente adskiller sig fra de to øvrige testamentetyper, ved at det oprettes, hvis du befinder dig i en nødsituation, hvor du ikke har mulighed for at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente. Det kan fx være ved akut livstruende sygdom, alvorlig ulykke eller lignende.

Med et nødtestamente er der ingen formelle krav til udformningen. Det kan således nedfældes både pr. brev, SMS, e-mail, lydoptagelse, på en serviet eller mundtligt til to vidner. Til trods for det, er et nødtestamente alligevel lige så gyldigt, som både et notartestamente og et vidnetestamente. Dog udløber et nødtestamente automatisk efter tre måneder.

VÆLG DEN RIGTIGE TESTAMENTETYPE

Uanset hvilken type testamente, du vælger at oprette, er det dit ansvar, at indholdet heri er gyldigt. Derfor anbefales det altid at få professionel juridisk bistand til oprettelsen af testamentet. Dermed er du sikret at testamente oprettes juridisk korrekt og at testamentet har det indhold, du ønsker.

Det kan også være, du allerede har oprettet et testamente, men er i tvivl om, hvorvidt der bør ændres i indholdet. Det kan fx være hvis du er blevet gift, skilt, hvis familiemedlemmer er gået bort eller hvis nye børn fødes ind i familien. Her kan en uddannet jurist hjælp dig med at vurdere, om du bør ændre i dit testamente, eller måske oprette et helt nyt.

Det er vigtigt at du altid sørger for, at dit testamente er aktuelt.

FREMTIDSFULDMAGT

Hvis du bliver syg, svækket eller på andre måder ikke er i stand til at varetage din egen økonomi og personlige forhold, kan du oprette det, der kaldes for en fremtidsfuldmagt.
Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal handle på dine vegne og varetager dine interesser, i tilfælde af at du ikke selv er i stand til det.

En fremtidsfuldmagt er gyldig når en notar har sikret, at du er ved fuld fornuft, og selv har underskrevet fuldmagten. Du skal selv kontakte notaren og aftale hvornår mødet skal foregå.

PROFESSIONEL JURIDISK HJÆLP TIL TESTAMENTE

Det er vigtigt, at dit testamente oprettes korrekt og at det udformes således, at det afspejler lige præcis det, du gerne vil have. Men det er mindst lige så vigtigt, at du får oprettet den type testamente, som passer bedst til din livssituation og dine ønsker.

Hos Kjølby Juristen kan du få gratis og uforpligtende rådgivning omkring oprettelse af testamente. Vi kan både rådgive dig omkring, hvilken testamentetype du bør vælge, samt bistå dig i oprettelsen af testamentet. Vi sørger desuden for at stille dig de spørgsmål, du ikke vidste, du skulle have stillet.

Du kan enten skrive en mail, ringe til os eller mødes med os på vores kontor på Store Glasvej i Odense.